Ansatte

Nyli barnehage har  2 avdelinger som heter Solstrålen med barn fra 3 til 6 år og Månetoppen med barn fra 0 til 3 år. Det er fast personale på de ulike avdelingene.

 

 

Kirsten Løschbrandt
Styrer
Kirsten jobber som styrer og pedagogisk leder. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk. Kirsten har kontordag på mandag og torsdag. De andre dagene er hun pedagogisk leder på Solstrålen.
kirsten@loschbrandt.com
Helene Bie Knudegaard
Barnehagelærer
Helene er utdannet barnehagelærer fra Universitet i Agder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Helene jobber 100%. Hun er 50% på månetoppen og 50% på solstrålen.
Tove Mira Sunberg
Barnehagelærer
Tove jobber som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Tove jobber 100%.
Gro Gustavsen
Barnehagelærer
Gro jobber på Månetoppen som pedagogisk leder og er utdannet barnehagelærer. Gro har fordypning i forming.
Ann Britt Isaksen
Barnehagemedarbeider
Ann Britt har lang erfaring i Nyli barnehage. Hun har drevet aktivt med barnekor, og spiller gitar. Ann Britt er kreativ og glad i forming.
Helga Sandbu Eskilt
Barnehagemedarbeider
Helga har jobbet mange år i barnehage. Hun er kreativ og liker å synge. Helga jobber 50% på Solstrålen.
Marius Isaksen
Barne og ungdomsarbeider
Marius jobber 100% på Solstrålen. Han trives ute på tur og med bygg og konstruksjonslek.
Ingeborg Helene Høgli
Barnehagemedarbeider
Ingeborg Helene jobber 20% på Solstrålen.
Elvira Vatrac
Barnehagemedarbeider
Elvira jobber på Solstrålen 40%. Hun er kreativ og liker ulike formingsaktiviteter.
Kristin Hamre
Barne- og ungdomsarbeider
Kristin jobber 100% på Månetoppen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Ragnhild Helgøy
Barne- og ungdomsarbeider
Ragnhild jobber på Månetoppen i 100% stilling. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Anita Josephsen
Vikar
Linda Haaø Nesland
barnehagemedarbeider