Ansatte

Nyli barnehage har  2 avdelinger som heter Solstrålen med barn fra 3 til 6 år og Månetoppen med barn fra 0 til 3 år. Det er fast personale på de ulike avdelingene.

 

 

Kirsten Løschbrandt
Styrer
Kirsten jobber som styrer og pedagogisk leder. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk. Kirsten har kontordag på mandag og torsdag. De andre dagene er hun pedagogisk leder på Solstrålen.
kirsten@loschbrandt.com
Tove Mira Sunberg
Barnehagelærer
Tove jobber som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Tove jobber 100%.
Gro Gustavsen
Barnehagelærer
Gro jobber på Månetoppen som pedagogisk leder og er utdannet barnehagelærer. Gro har fordypning i forming.
Ann Britt Isaksen
Barnehagemedarbeider
Ann Britt har lang erfaring i Nyli barnehage. Hun har drevet aktivt med barnekor, og spiller gitar. Ann Britt er kreativ og glad i forming.
Helga Sandbu Eskilt
Barnehagemedarbeider
Helga har jobbet mange år i barnehage. Hun er kreativ og liker å synge. Helga jobber 50% på Solstrålen. Hun er for tiden i sykemelding.
Marius Isaksen
Barne og ungdomsarbeider
Marius jobber 100% på Solstrålen. Han trives ute på tur og med bygg og konstruksjonslek.
Elvira Vatrac
Barnehagemedarbeider
Elvira jobber på Solstrålen 40%. Hun er kreativ og liker ulike formingsaktiviteter.
Kristin Hamre
Barne- og ungdomsarbeider
Kristin jobber 100% på Månetoppen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Ragnhild Helgøy
Barne- og ungdomsarbeider
Ragnhild jobber på Månetoppen i 100% stilling. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Anita Josephsen
Vikar
Linda Haaø Nesland
barnehagemedarbeider
Linda jobber som vikar på Månetoppen og Solstrålen.
Heidi Malene Olsen
Assistent
Heidi jobber som vikar på Månetoppen.
Hege Tresnes-Sjaavaag
Pedagogisk leder
Hege jobber som pedagogisk leder i 100% stilling på Månetoppen.
Helene Rypestøl
Pedagogisk leder
Helene jobber i 60% stilling som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun jobber mandag, onsdag og torsdag.
Linn Marita Langemyr
Vikar Solstrålen
Linn Maritha jobber fast på Solstrålen på tirsdagene og blir brukt som vikar på hele huset.