Årsplan

Årsplan for barnehageåret 2017-2018.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at alle barnehager skal utarbeide en årsplan og sier noe om hvilke funksjoner årsplanen har for barnehagen.

I vår årsplan finner du litt generell informasjon, våre holdninger rundt barns lek, læring og omsorg. Årsplanen skal først og fremst være et arbeidsredskap for personalet, men samtidig gi et bilde på hvilke tilbud vi skal gi barn og foresatte som brukere av barnehagen, og hvilke verdier som ligger til grunn for arbeidet vårt. Nyli barnehage har egen virksomhetsplan som er mer omfattende og synliggjør barnehagens pedagogiske arbeid.  Vi jobber med å utarbeide ny årsplan og samarbeidsutvalget har godkjent utsettelse til høsten 2017.

Last ned årsplanen her Arsplan 2017-2018  Arsplan-2017-2018 hjemmeside