Praksis i Nyli barnehage høsten 2018.

Det er 3 elever som studerer til å bli barne- og ungdomsarbeider som skal ha praksis i Nyli barnehage denne høsten:

(mer…)

Vikar Solstrålen.

Kristoffer Dale Josephsen skal være vikar på Solstrålen. Han er barnehagelærer student og skal være vikar når han har fri fra skolen. Velkommen til Kristoffer.

Planleggingsdag 31.august 2018.

Husk! Vi har planleggingsdag til fredag og da er barnehagen stengt.

Arbeidspraksis Nyli barnehage.

Velkommen til Ingjerd Chatrine Ristøl Johansen som skal ha arbeidspraksis på Solstrålen. Hun skal være her tirsdag, onsdag og fredag. Varmt velkommen til henne.

Dugnad 30.august 2018 klokka 16.30-19.00.

Nå begynner sommeren å gå på hell og det er dugnadstid i Nyli barnehage. Vi håper på godt fremmøte. Varmt velkommen. Flott hvis dere tar med dere trillebårer og spader, for det skal byttes sand i begge sandkassene. Takk. Hilsen personalet.

Se invitasjon: Dugnad høsten 2018

Hygieneregler i Nyli barnehage 2018-2019.

Høsten 2018 vil vi ha økt fokus på håndhygiene. Alle foresatte  forventes å benytte stasjonene med antibac før de kommer inn i barnehagen. Lurer dere på noe, snakk med personalet.

Se skriv: Håndhygiene info antibac 

Arbeidsuke i Nyli barnehage- Lise Wærenskjold Skårer.

Velkommen til Lise på 16 år fra Lyngmyr ungdomsskole i 10.klasse. Hun skal ha arbeidsuke i Nyli barnehage.

17.mai tog i byen.

Tradisjonen tro så vil Nyli barnehage gå i tog på 17.mai. Det henger plakat på Solstrålen der dere kan skrive dere på. Barna øver og trener på å synge av full hals, så dette blir gøy. NB! husk oppmøte 9.30. Foreldrene er ansvarlige for at det blir et flott tog med syngende barn.

(mer…)

Skjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Hei kjære foreldre. Vedlagt følger skriv fra Arendal kommune med informasjon om hvordan søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019.

(mer…)

Månedsbrev og månedsplan mai 2018- Solstrålen.

Hei kjære barn og foreldre. Mai måned er i gang og vi gleder oss til mange fine dager. Nyli barnehage skal gå i 17.mai toget i byen, nærmere informasjon om dette kommer snarest.

(mer…)

Ny vikar på Solstrålen og Månetoppen.

Velkommen til Heidi Malene Olsen som skal være vikar i Nyli barnehage frem til sommerferien.

Sommerfest i Nyli barnehage 19.juni klokka 17.00

Foreldrene til Luregruppa ønsker velkommen til barnehagens avslutningsfest. Egen innbydelse kommer, men hold av datoen 19.juni.

Månedsbrev og månedsplan fra Solstrålen.

Hei kjære foreldre. Her kommer månedsbrev og månedsplan for April, April

NB! Feil dato ved planleggingsdag i juni. Planleggingsdagen skal være 8.juni!

Hilsen Tove

Språkpraksis på Månetoppen.

Velkommen til Ann Wolloh fra Arendal voksenopplæring som skal ha språkpraksis på Månetoppen hver torsdag fra klokken 11.00 til 16.00. Varmt velkommen til henne.

Strøing av bakken opp til barnehagen.

Tove har ringt Arendal kommune og purret dem om strøing opp til barnehagen. De svarte at de gjør så godt de kan , og skulle prøve å få strødd i dag. Ellers vil de komme i morgen.

Månedsbrev mars 2018

Her er månedsbrevet og plan for mars. Mars Mars måned

Velkommen til påskefrokost til onsdag 21.mars kl 8.00!

Vikar på Solstrålen.

Karoline Haakonsen skal være vikar på Solstrålen. Noen kjenner henne kanskje igjen, for hun har vært vikar i Nyli barnehage før. Varmt velkommen til henne.

Påskeferie og påmelding til påskefrokost 21.mars klokka 8.00.

Hei, vedlagt ligger invitasjon til påskefrokost og skjema for når barnet ditt skal i barnehagen i påskens «mellomdager». Vennligst returner til personalet snarest. Takk.Påskefrokost 2018