Arbeidsuke i Nyli barnehage- Lise Wærenskjold Skårer.

Velkommen til Lise på 16 år fra Lyngmyr ungdomsskole i 10.klasse. Hun skal ha arbeidsuke i Nyli barnehage.

17.mai tog i byen.

Tradisjonen tro så vil Nyli barnehage gå i tog på 17.mai. Det henger plakat på Solstrålen der dere kan skrive dere på. Barna øver og trener på å synge av full hals, så dette blir gøy. NB! husk oppmøte 9.30. Foreldrene er ansvarlige for at det blir et flott tog med syngende barn.

(mer…)

Skjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Hei kjære foreldre. Vedlagt følger skriv fra Arendal kommune med informasjon om hvordan søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019.

(mer…)

Månedsbrev og månedsplan mai 2018- Solstrålen.

Hei kjære barn og foreldre. Mai måned er i gang og vi gleder oss til mange fine dager. Nyli barnehage skal gå i 17.mai toget i byen, nærmere informasjon om dette kommer snarest.

(mer…)

Ny vikar på Solstrålen og Månetoppen.

Velkommen til Heidi Malene Olsen som skal være vikar i Nyli barnehage frem til sommerferien.

Sommerfest i Nyli barnehage 19.juni klokka 17.00

Foreldrene til Luregruppa ønsker velkommen til barnehagens avslutningsfest. Egen innbydelse kommer, men hold av datoen 19.juni.

Månedsbrev og månedsplan fra Solstrålen.

Hei kjære foreldre. Her kommer månedsbrev og månedsplan for April, April

NB! Feil dato ved planleggingsdag i juni. Planleggingsdagen skal være 8.juni!

Hilsen Tove

Språkpraksis på Månetoppen.

Velkommen til Ann Wolloh fra Arendal voksenopplæring som skal ha språkpraksis på Månetoppen hver torsdag fra klokken 11.00 til 16.00. Varmt velkommen til henne.

Strøing av bakken opp til barnehagen.

Tove har ringt Arendal kommune og purret dem om strøing opp til barnehagen. De svarte at de gjør så godt de kan , og skulle prøve å få strødd i dag. Ellers vil de komme i morgen.

Månedsbrev mars 2018

Her er månedsbrevet og plan for mars. Mars Mars måned

Velkommen til påskefrokost til onsdag 21.mars kl 8.00!

Vikar på Solstrålen.

Karoline Haakonsen skal være vikar på Solstrålen. Noen kjenner henne kanskje igjen, for hun har vært vikar i Nyli barnehage før. Varmt velkommen til henne.

Påskeferie og påmelding til påskefrokost 21.mars klokka 8.00.

Hei, vedlagt ligger invitasjon til påskefrokost og skjema for når barnet ditt skal i barnehagen i påskens «mellomdager». Vennligst returner til personalet snarest. Takk.Påskefrokost 2018

Metaforer fra foreldremøte i Nyli barnehage 15.februar.

Som avtalt har Edel sendt oss metaforene fra Barnas plattform kurset «Kommunikasjon og selvfølelse.» Takk til alle dere supre foreldre og ansatte i Nyli barnehage som kom og bidro til at det ble et flott foreldremøte.Metaforer Barn i barnehage

Tur til Dyreparken 11.juni 2018 med overnatting for Luregruppa til den 12.

Det er bestilt tur til Dyreparken og vi gleder oss. Vi har bestilt buss og  reiser fra barnehagen klokka  9.00. Luregruppa blir igjen og skal overnatte i Kardemommeby. Nærmere informasjon kommer når turen nærmer seg. Papegøyene blir igjen i barnehagen.

Karneval og fastelavensfest.

Karneval og fastelavensfest i Nyli barnehage er noe  vi gleder oss til i mange uker. Barnehagen er pyntet til fest med girlander, katter og masker laget av barna. Sitat fra barnemunn: «e gleder meg sånn at e tror e skal døgne.» (mer…)

Elev fra Tvedestrand og Åmli videregående skole. Hassan Altawel.

Hassan Altawel går helse og oppvekstfag og skal være på Solstrålen hver onsdag fra 7.februar til 30.mai 2018. Praksisen er en del av faget yrkesfaglig fordypning. Målet er at eleven skal få prøvd ut sider ved yrket de kunne tenke seg å utdanne seg til. Velkommen til Hassan.

Måltidsglede

 

Dette er en presentasjon av utviklingsarbeidet vi utfører i Nyli barnehage uke 5-7.  Innlegget er presentert av barnehagelærerstudentene Hege Tresnes-Sjaavaag og Helene Rypestøl.

(mer…)

Velkommen til karneval 9.februar 2018.

Vi gleder oss til fredag for da er det karneval i barnehagen. Store og små kler seg ut og vi har fellessamling. Vi synger , danser Limbo og alle barna får presentere seg selv og sitt kostyme.

(mer…)