Juleferie 2018.

Hei kjære foreldre. Julen begynner å nærme seg og vi ønsker å få tilbakemelding om når dere har behov for barnehageplass. Påmelding er bindende, for vi beregner personalet etter antall barn. Svarfrist 30.november 2018. Juleferie 2018 skriv foreldre.

Brukerundersøkelse i Nyli barnehage.

Hei kjære foreldre. Dette er en purring til de som enda ikke har svart på foreldreundersøkelsen. Det er 57% som har svart, men vi skulle gjerne hatt svarprosenten enda høyere. Svarfristen er 30.november 2018.

Hilsen Kirsten

Sykdom og omgangssyke i Nyli barnehage.

Kjære foreldre, nå er det snart høysesong for omgangssyke og andre sykdommer. Det er nesten ikke til å unngå at noen barn blir rammet, men du kan gjøre noe for å redusere problemet. Her er tips fra Lene Vaaje Hansen, smittevernrådgiver i Arendal kommune. (mer…)

Fakturering Nyli barnehage.

Hei, fra og med neste måned blir det fakturering med KID- det blir stående på fakturaen som egen tekst. Hvis dere  ikke mottar mail med faktura er dere ansvarlige for å etterspørre dette selv.

Det er hengt opp skriv i barnehagen så fra 1.januar 2019 øker prisen for full plass fra 2910 til 2990 kroner +350 kroner i kostpenger. Fra 1.august 2019 øker prisen for full barnehageplass fra 2990 til 3040 kroner pr måned (med forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.)

Hilsen Kirsten

Orden i garderoben og merking av tøy.

Hei kjære foreldre. Det har vært en lang periode nå med mye regn og det kreves en jobb fra dere med å ha nok skiftetøy i hyllene. Vått regntøy må tas hjem for å tørke. Sjekk strikket under støvlene. (mer…)

Barnehagen stengt 5.november 2018 Planleggingsdag.

I henhold til årsplanen vil vi minne på at barnehagen er stengt 5.november for personalet skal på kurs.

Praksis i Nyli barnehage høsten 2018.

Det er 3 elever som studerer til å bli barne- og ungdomsarbeider som skal ha praksis i Nyli barnehage denne høsten:

(mer…)

Vikar Solstrålen.

Kristoffer Dale Josephsen skal være vikar på Solstrålen. Han er barnehagelærer student og skal være vikar når han har fri fra skolen. Velkommen til Kristoffer.

Planleggingsdag 31.august 2018.

Husk! Vi har planleggingsdag til fredag og da er barnehagen stengt.

Arbeidspraksis Nyli barnehage.

Velkommen til Ingjerd Chatrine Ristøl Johansen som skal ha arbeidspraksis på Solstrålen. Hun skal være her tirsdag, onsdag og fredag. Varmt velkommen til henne.

Dugnad 30.august 2018 klokka 16.30-19.00.

Nå begynner sommeren å gå på hell og det er dugnadstid i Nyli barnehage. Vi håper på godt fremmøte. Varmt velkommen. Flott hvis dere tar med dere trillebårer og spader, for det skal byttes sand i begge sandkassene. Takk. Hilsen personalet.

Se invitasjon: Dugnad høsten 2018

Hygieneregler i Nyli barnehage 2018-2019.

Høsten 2018 vil vi ha økt fokus på håndhygiene. Alle foresatte  forventes å benytte stasjonene med antibac før de kommer inn i barnehagen. Lurer dere på noe, snakk med personalet.

Se skriv: Håndhygiene info antibac 

Arbeidsuke i Nyli barnehage- Lise Wærenskjold Skårer.

Velkommen til Lise på 16 år fra Lyngmyr ungdomsskole i 10.klasse. Hun skal ha arbeidsuke i Nyli barnehage.

17.mai tog i byen.

Tradisjonen tro så vil Nyli barnehage gå i tog på 17.mai. Det henger plakat på Solstrålen der dere kan skrive dere på. Barna øver og trener på å synge av full hals, så dette blir gøy. NB! husk oppmøte 9.30. Foreldrene er ansvarlige for at det blir et flott tog med syngende barn.

(mer…)

Skjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Hei kjære foreldre. Vedlagt følger skriv fra Arendal kommune med informasjon om hvordan søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019.

(mer…)

Månedsbrev og månedsplan mai 2018- Solstrålen.

Hei kjære barn og foreldre. Mai måned er i gang og vi gleder oss til mange fine dager. Nyli barnehage skal gå i 17.mai toget i byen, nærmere informasjon om dette kommer snarest.

(mer…)

Ny vikar på Solstrålen og Månetoppen.

Velkommen til Heidi Malene Olsen som skal være vikar i Nyli barnehage frem til sommerferien.

Sommerfest i Nyli barnehage 19.juni klokka 17.00

Foreldrene til Luregruppa ønsker velkommen til barnehagens avslutningsfest. Egen innbydelse kommer, men hold av datoen 19.juni.