Månetoppen

IMG_9907-001

HVERDAGEN PÅ MÅNETOPPEN

På avdelingen har vi et stort fokus på hverdagslivet, og omsorg, lek og rutiner vies mye

tid. De minste barna har ofte individuelle behov, og det brukes god tid på stell,

hvilestund, måltid, m.m. Det legges opp til at barna får prøve ting selv – f.eks. vaske seg i

ansiktet etter mat, hente egne sko og støvler når de skal kle seg osv.

Det å lage gode vaner i rutinesituasjonene er med på å skape trygghet og gode rammer i

barnas hverdag – og dette igjen gir et godt grunnlag for videre lek og utforskning.

Det er god tid til lek på Månetoppen – Her ønsker vi å ha fokus på barns medvirkning.

Det er viktig at også de minste får mulighet for variert lek, eksperimentering, samspill

med andre barn, tid til ro og fordypning, fart og spenning m.m.

Månetoppen er ute 1-2 ganger i løpet av barnehagedagen. Barna får også være med på

aktiviteter som forming, musikk, dans, baking m.m.

 

HVERDAGEN PÅ MÅNETOPPEN ER PREGET AV:

 

PERSONALET:

Gro – pedagogisk leder

Kristin – Barne- og ungdomsarbeider

Ragnhild – Barne- og ungdomsarbeider

Helene – Barnehagelærer

Cathrine – Vikar

 

SE AKTUELLE SAKER FRA MÅNETOPPEN