17.mai tog i byen.

Tradisjonen tro så vil Nyli barnehage gå i tog på 17.mai. Det henger plakat på Solstrålen der dere kan skrive dere på. Barna øver og trener på å synge av full hals, så dette blir gøy. NB! husk oppmøte 9.30. Foreldrene er ansvarlige for at det blir et flott tog med syngende barn.

Luregruppa skal gå foran og bytte på å være duskbærere. Vi trenger en mamma eller pappa som kan være fanebærer.