Ansatte

Nyli barnehage har  2 avdelinger som heter Solstrålen med barn fra 3 til 6 år og Månetoppen med barn fra 0 til 3 år. Det er fast personale på de ulike avdelingene.

 

 

Kirsten Løschbrandt
Styrer

Kirsten jobber som styrer og pedagogisk leder. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Kirsten har kontordag på mandag og torsdag. De andre dagene er hun pedagogisk leder på Solstrålen. Hun er også øvingslærer for studenter fra UiA.

kirsten@loschbrandt.com
Tove Mira Sunberg
Pedagogisk leder
Tove jobber som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Tove jobber 100%.
Gro Gustavsen
Pedagogisk leder

Gro jobber på Månetoppen som pedagogisk leder og er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i veiledning. Gro har fordypning i forming.

Ann Britt Isaksen
Barnehagemedarbeider
Ann Britt har lang erfaring i Nyli barnehage. Hun har drevet aktivt med barnekor, og spiller gitar. Ann Britt er kreativ og glad i forming.
Marius Isaksen
Barne og ungdomsarbeider
Marius jobber 100% på Solstrålen. Han trives ute på tur og med bygg og konstruksjonslek.
Elvira Vatrac
Barnehagemedarbeider
Elvira jobber på Solstrålen 40%. Hun er kreativ og liker ulike formingsaktiviteter.
Kristin Hamre
Barne- og ungdomsarbeider

Kristin jobber 100% på Månetoppen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Kristin er i permisjon t.om 1.februar 2021.

Ragnhild Helgøy
Barne- og ungdomsarbeider
Ragnhild jobber på Månetoppen i 100% stilling. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Hege Tresnes-Sjaavaag
Pedagogisk leder

Hege jobber som pedagogisk leder i 40% stilling på Månetoppen og 20% på Solstrålen. 

Helene Rypestøl
Pedagogisk leder
Helene jobber i 60% stilling som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun jobber mandag, onsdag og torsdag.
Lisbeth Hurvedal
Pedagog

Lisbeth er utdannet dramapedagog og dette barnehageåret er hun i permisjon.

Anita Josephsen
Barnehagemedarbeider
Heidi Malene Olsen
Assistent
Heidi jobber som vikar på Månetoppen.
Linda Haaø Nesland
barnehagemedarbeider
Linda jobber som vikar på Månetoppen og Solstrålen.
Stine Andrea Sandvik
Barnehagelærer.

Stine jobber som pedagog på Månetoppen i 100% stilling.