Ansatte

Nyli barnehage har  2 avdelinger som heter Solstrålen med barn fra 3 til 6 år og Månetoppen med barn fra 0 til 3 år. Det er fast personale på de ulike avdelingene.

Kirsten Løschbrandt
Styrer

Kirsten jobber som styrer og pedagogisk leder. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Kirsten har kontordag på mandag og torsdag. De andre dagene er hun pedagogisk leder på Solstrålen. Hun er også øvingslærer for studenter fra UiA.

kirsten@loschbrandt.com
Tove Mira Sunberg
Pedagogisk leder
Tove jobber som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Tove jobber 100%.
Gro Gustavsen
Pedagogisk leder

Gro jobber på Månetoppen som pedagogisk leder og er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i veiledning. Gro har fordypning i forming.

Marius Isaksen
Barne og ungdomsarbeider

Marius jobber 100% på Solstrålen. Han er kreativ og omsorgsfull, trives ute på tur og med bygg og konstruksjonslek.

Elvira Vatrac
Barnehagemedarbeider

Elvira jobber på Solstrålen 40%. Hun har et stort hjerte, varm, kreativ og liker ulike formingsaktiviteter.

Kristin Hamre
Barne- og ungdomsarbeider

Kristin jobber 100% på Månetoppen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. 

Ragnhild Helgøy
Barne- og ungdomsarbeider
Ragnhild jobber på Månetoppen i 100% stilling. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Hege Tresnes-Sjaavaag
Pedagogisk leder

Hege jobber 60% som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun jobber mandag, torsdag og fredag. Udannet barnehagelærer fra UiA.

Helene Rypestøl
Pedagogisk leder

Helene jobber i 60% stilling som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun jobber mandag, onsdag og torsdag. Utdannet barnehagelærer fra UiA

Anita Josephsen
Barnehagemedarbeider
Heidi Malene Olsen
Barne- og ungdomsarbeider

Heidi jobber på solstrålen 60 % og månetoppen 40 %. Kreativ, faglig og varm barne- og ungdomsarbeider

Linda Haaø Nesland
barnehagemedarbeider

Linda jobber på månetoppen, er en kreativ voksen med et varmt hjerte

Kristoffer Josephsen Dale

Kristoffer er trygg og varm, han er nylig utdannet barne- og ungdomsarbeider

Eliin Hjelme
Pedagogisk leder

Eliin jobber som pedagogisk leder på Månetoppen. Hun er utdannet barnehagelærer fra UiA