Ansatte

Nyli barnehage har  2 avdelinger som heter Solstrålen med barn fra 3 til 6 år og Månetoppen med barn fra 0 til 3 år. Det er fast personale på de ulike avdelingene.

 

 

Kirsten Løschbrandt
Styrer
Kirsten jobber som styrer og pedagogisk leder. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk. Kirsten har kontordag på mandag og torsdag. De andre dagene er hun pedagogisk leder på Solstrålen.
kirsten@loschbrandt.com
Tove Mira Sunberg
Pedagogisk leder
Tove jobber som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun har lang erfaring med å jobbe i barnehage og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Tove jobber 100%.
Gro Gustavsen
Pedagogisk leder
Gro jobber på Månetoppen som pedagogisk leder og er utdannet barnehagelærer. Gro har fordypning i forming.
Ann Britt Isaksen
Barnehagemedarbeider
Ann Britt har lang erfaring i Nyli barnehage. Hun har drevet aktivt med barnekor, og spiller gitar. Ann Britt er kreativ og glad i forming.
Marius Isaksen
Barne og ungdomsarbeider
Marius jobber 100% på Solstrålen. Han trives ute på tur og med bygg og konstruksjonslek.
Elvira Vatrac
Barnehagemedarbeider
Elvira jobber på Solstrålen 40%. Hun er kreativ og liker ulike formingsaktiviteter.
Kristin Hamre
Barne- og ungdomsarbeider

Kristin jobber 100% på Månetoppen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. 

Ragnhild Helgøy
Barne- og ungdomsarbeider
Ragnhild jobber på Månetoppen i 100% stilling. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
Hege Tresnes-Sjaavaag
Pedagogisk leder
Hege jobber som pedagogisk leder i 100% stilling på Månetoppen.
Helene Rypestøl
Pedagogisk leder
Helene jobber i 60% stilling som pedagogisk leder på Solstrålen. Hun jobber mandag, onsdag og torsdag.
Lisbeth Hurvedal
Pedagog

Lisbeth er utdannet dramapedagog, jobber 100%. Hun jobber 80% på Månetoppen og 20% på Solstrålen (onsdager)

Anita Josephsen
Barnehagemedarbeider
Heidi Malene Olsen
Assistent
Heidi jobber som vikar på Månetoppen.
Linda Haaø Nesland
barnehagemedarbeider
Linda jobber som vikar på Månetoppen og Solstrålen.