Antall rom og form på tur

Rammeplanen sier at fagområdet antall rom og form handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Rollen vår i dette fagområdet er at vi skal synliggjøre sammenhengene og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet.

Månetoppen har nettopp vært ute i dette ærend i dag, de har fått mulighet til å oppdage matematikk i naturen og dagliglivet. Gruppa som var på tur har fått undre seg over ulike former, hvorfor har et rektangel like mange kanter som et kvadrat? Se denne postkassen har like mange kanter som den parkeringsplassen vi så i stad. Hvor mange kanter har den da spør voksen? 1-2-3-4 teller barnet. Voksen spør videre: var parkeringen og postkassen kvadrat eller rektangel? Alle fire svarer i kor: REKTANGEL. Eller: se på skiltet sier et barn til et annet barn, det har samme form som det runde kumlokket vi så i stad. Ja, det som hadde små firkanter på sirkelen sammen med en trekant i midten, svarer det andre barnet?

Da vi omsider ankom byen og biblioteket, så oppdaget et av barna at det var symmetri og gjentakelser i steinene som var lagt på torvet. Se her er det to rektangel stein og en rund, to rektangel stein og en rund.

Når vi voksne legger til rette for at barna får muligheten til å bli kjent med fagområdene på ulike vis, så skjer det ofte at vi klarer å fange interessen til barna og skape en undrende kultur innad i barnegruppa.