Arbeidsuke i Nyli barnehage- Lise Wærenskjold Skårer.

Velkommen til Lise på 16 år fra Lyngmyr ungdomsskole i 10.klasse. Hun skal ha arbeidsuke i Nyli barnehage.