Årsplan

Årsplan for barnehageåret 2023-2024 og vedtekter.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at alle barnehager skal utarbeide en årsplan og sier noe om hvilke funksjoner årsplanen har for barnehagen.

I vår årsplan finner du litt generell informasjon, våre holdninger rundt barns lek, læring og omsorg. Årsplanen skal først og fremst være et arbeidsredskap for personalet, men samtidig gi et bilde på hvilke tilbud vi skal gi barn og foresatte som brukere av barnehagen, og hvilke verdier som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Nye vedtekter vedtatt i Barbu menighetsråd 25.september 2019, med endringer 12/04/2021. Vedtekter Nyli barnehage 12.04.2021.

Last ned årsplanen her: 

Arsplan-Nyli-barnehage-2023-2024