Årsplan

Årsplan for barnehageåret 2019-2020

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at alle barnehager skal utarbeide en årsplan og sier noe om hvilke funksjoner årsplanen har for barnehagen.

I vår årsplan finner du litt generell informasjon, våre holdninger rundt barns lek, læring og omsorg. Årsplanen skal først og fremst være et arbeidsredskap for personalet, men samtidig gi et bilde på hvilke tilbud vi skal gi barn og foresatte som brukere av barnehagen, og hvilke verdier som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Last ned årsplanen her ArsplanÅrsplan Nyli barnehage 2019-2020 hjemmeside.