Månedsbrev og månedsplan for november

Her følger planene for november. Vi håper på mange fine dager slik at vi kan ut og leke. Sjekk at barna har varmt tøy og varme sko. november 19pdf november19pdf

Månedsplan og månedsbrev for Månetoppen

Etter en flott august er vi nå i gang med september. Vi har hatt en fin tid og gleder oss nå til å komme i gang med aktiviteter og temaer. september19 pdf Månedsbrev september 2019 pdf

Månedsplan og månedsbrev for Månetoppen

Her følger barnehageårets siste månedsbrev og månedsplan. Vi ønsker alle en fin sommerferie og gleder oss til å se dere igjen i august.

Månedsbrev juni 19 pdf juni 2019 pdf