Estetiske opplevelser i hverdagen

«Estetikk beskriver Kjær (2018, s19) som noe vi sanser, føler eller fornemmer». Estetisk erfaring er når man bearbeider en estetisk opplevelse, som for eksempel når barn oppdager at snøen lager små krystaller på bakken for det er så kaldt, eller gjennom at vi kan lage små kunstverk med maling på snøen og barna opplever en sansbar erfaring. Estetiske opplevelse får vi alle gjennom sang, lek, bevegelse, konstruksjoner og samtaler. Kjær mener at vi lærer å reflektere over den estetiske gjenstanden eller opplevelsen. Den estetiske erfaringen er da blitt en del av den enkeltes personlige historie (Kjær, 2018, s.24)

Barna på månetoppen har skapt mange nye bilder i sin personlige historie denne uka, noe som skjer kontinuerlig, men hvor ofte vi voksne må våre bevisste på å høre hvordan barna tar de estetiske erfaringene inn over seg. Mandag var vi på tur til tennisbanen, der skapte vi oss en ny estetisk erfaring, ved at barna fikk uttrykke seg gjennom farger i snøen. Vår viktigste rolle som voksne er da å lytte til barnas opplevelse av denne nye erfaringen de har tatt med seg i banken sin.

Ønsker dere en fin uke.

PAPEGØYENE PÅ TUR

Denne uken var papegøyene på årets første tur utenfor gjærene til barnehagen 🙂

Vi hadde en fin formiddag i solskinn, hvor vi fikk undret oss sammen, utfordret grovmorotrikken og stimulert verbalspråket.

Legger en liten link under her fra turen.

Månedbrev Månetoppen juni

Fra og med mandag 2.juni vil det igjen bli full åpningstid i barnehagen. Dette som en konsekvens av de nye retningslinjene. I månedbrevet ligger det denne måneden en del informasjon og datoer som dere må forholde dere til.

Ønsker dere en fin juni

Under her kan dere lese månedsbrev:

Snekkerglede hos Papegøyene

Barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling.

I uke 17 spurte et barn om vi hadde spiker i barnehagen. Jeg måtte inn å lete, fant spiker og tok de med ut sammen med noen små hammere. Det skapte stort engasjement i barnegruppa og de fikk spirke ned i de våte trestubbene, som gav tydelig mestringsfølelse når den kunne slå spikeren lett inn i treet.
Vi snakket videre i samlingstund om hva det gikk ann å spikre på. Barna svarte: hus, stoler og sandkasse. Skal vi lage sandkasse, spurte jeg? Å det ble et spennende samarbeidsprosjekt mellom barn og voksne, hvor barna fikk erfaring med hvordan man bygger en konstruksjon og få muligheten til å delta i prosessen.


Ved at barna får muligheter til å delta i «voksne» aktiviteter som snekring, så stimulerer det til fantasi og lysten til å leke videre rundt tema, noe som ble så sterkt her at vi faktisk bygde våre egne fuglekasser også.Månedbrev månetoppen

Dette har vært en rar tid. Dette er en rar tid. Det er en spesiell og annerledes tid for barna. Det er en ny og underlig tid for oss voksne. Men om noen år vil vi forhåpentligvis se tilbake på denne tiden og se på den som noe som var veldig fint på mange måter.

Så ALT BLIR BRA tilslutt <3

Vi prøver å sette like stor pris på mai måned, selv om vi ikke skal gjøre det samme som vi har gjort tidligere. Men vi skal synge sanger, si regler og rim, og ikke minst rope mye HIPP HIPP HURRA FOR NORGE!!!!!

Legger ved månedbrev under her:

Linda og Jennie sine aktivitetstips

(mer…)

Heltene våre 🙋‍♂️🙋‍♀️

(mer…)

Samlingstund

God morgen alle sammen, god morgen far og mor. God morgen lillesøster, god morgen storebror. God morgen trær og blomster. God morgen fugler små, god morgen kjære lyse sol på himmelen klar og blå ❤️

(mer…)

Barnas uttrykk gjennom tredimensjonale materialer

(mer…)

Antall rom og form på tur

Rammeplanen sier at fagområdet antall rom og form handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Rollen vår i dette fagområdet er at vi skal synliggjøre sammenhengene og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet.

Månetoppen har nettopp vært ute i dette ærend i dag, de har fått mulighet til å oppdage matematikk i naturen og dagliglivet. Gruppa som var på tur har fått undre seg over ulike former, hvorfor har et rektangel like mange kanter som et kvadrat? Se denne postkassen har like mange kanter som den parkeringsplassen vi så i stad. Hvor mange kanter har den da spør voksen? 1-2-3-4 teller barnet. Voksen spør videre: var parkeringen og postkassen kvadrat eller rektangel? Alle fire svarer i kor: REKTANGEL. Eller: se på skiltet sier et barn til et annet barn, det har samme form som det runde kumlokket vi så i stad. Ja, det som hadde små firkanter på sirkelen sammen med en trekant i midten, svarer det andre barnet?

Da vi omsider ankom byen og biblioteket, så oppdaget et av barna at det var symmetri og gjentakelser i steinene som var lagt på torvet. Se her er det to rektangel stein og en rund, to rektangel stein og en rund.

Når vi voksne legger til rette for at barna får muligheten til å bli kjent med fagområdene på ulike vis, så skjer det ofte at vi klarer å fange interessen til barna og skape en undrende kultur innad i barnegruppa.

Månedsbrev og månedsplan Månetoppen Februar 2020

God februar!

Denne måneden skjer det litt av hvert. Vi skal få gleden av å bli kjent med samene, deres farger og smake på hva de spiser når de har middag. Det er heller ikke lenge til vi skal ha karneval, inne på Månetoppen skal vi kle oss ut med egenlagde kostymer, det gleder vi oss til. Vi kommer heller med litt informasjon om hvilke farger barna kanskje kan ha på seg under kostymene, slik at vi kan ligne på friskefrosk langelår, revemor silkesvans eller kanskje de tre bukkene bruse.

Husk når dere parkerer ute at dere skrur av motoren og ikke lar den svive.

Ha en fin søndagskveld

Legger plan og brev under her:

 

Månedsplan for månetoppen februar 2020

Februar månedsbrev

 

Luftseng

I hvilestunden i dag fikk en liten gruppe barn se starten på Pippi på rømmen.

Historien er at Pippi, Tommy og Anika skal redde pappa til Pippi som har blitt fanget av pirater. Først finner barna en flaskepost, som forteller at Pippi må finne pappaen. Hva skjer så?? Pippi lager en luftballong av en seng.

Barna undrer seg veldig over hvordan det går an å få en seng til å flyge? Går det an å ligge i sengen mens den er i lufta? Mange spørsmål blir stilt.
Et av barna utrykker: «Nå er vi ferdig med film, vi må lage luftseng» Alle tre samarbeider om å bygge en seng av putene vi har på avdeling, de setter seg inni og flyr avgårde, høyt høyt opp i luften.

Det er viktig at barnehagen legger til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.
Samtidig som vi må stimulere til at de tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Undring i nærmeste nærområde

Tenk så heldige vi er, barnehagen ligger midt i et stort turområde. Men for de yngste er ikke det å reise på den lange turen det viktigste, men at barna blir kjent med de ulike områdene vi har rett utenfor døra. Denne mandagen gikk turen til lastebilen og gravemaskinen nedenfor barnehagen. Her var det nok å finne på, utfordringer kom og masse undring ble det plass til.

Hvorfor er det gravemaskinspor på veien? Hvordan har gravemaskinen løftet opp de steinene? Hva skjer når vi knuser isen på pytten, er det vann under? Får pinnen min plass oppi det hullet, eller er den for liten?

En av våre viktigste oppgaver blir da som rammeplanen sier at vi skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.

GODT NYTT ÅR ❤️

Nå legger vi 2019 bak oss, og takker for et fantastisk år med deres barn. Vi lar 2020 flytter inn, og vi skal glede oss over at barna viser omsorg og empati, inviterer hverandre til å leke sammen og ikke minst bare trives i Nyli barnehage.

Vi i Nyli barnehage ønsker alle et godt nytt år 🎉❤️

NB! Husk planleggingsdag 2.januar

Desember månedplan og månedbrev månetoppen

Image result for førjul

Da er vi på vei inn i desember. Hvor ble høsten av?

Håper alle får en fin og rolig førjulstid sammen med de man er glad i og bryr seg om. Ta vare på hverandre og se hverandre i denne hektiske tiden på året. Barna gleder seg over de minste ting, sett deg ned sammen med dem når de tegner eller perler, det er akkurat det som ofte er deres største ønske.

Her kommer:

Månedsplan desember 2019

Månedsbrev desember 2019

 

Hilsen oss på månetoppen

⚫Hva flyter, og hva synker?⚫

  • Rammeplanen sier: Barna skal oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.

Små barn er nysgjerrige og interessert i de minste ting. Vi kan se på de som små forskere som undersøker alt som kommer i deres vei med stor undring. Voksenrollen spiller en viktig rolle i situasjoner som dette, vi må være deltakende og undre oss sammen med barna. Når voksne stimulerer barna, så vil det være med å forsterke språk, hukommelse og legge til rette for videre undring. 

Månetoppen har fagområde «natur, miljø og teknikk» i fokus denne måneden. Dermed ønsket vi å se nærmere på hva som skjer når vi kaster stein og plastball i vannet? Synker eller flyter det? Hva betyr å synke? Å hva skjer når vi kaster stein i vann som har blitt til is? Vi hadde også hørt om en stein som var formet som en kule, denne fløt på vannet i en installasjon på Sparebanken Sør. Barna fikk se bilde av kula, og vi undret oss over at denne steinen kunne flyte på vannet? Barnegruppa reiste noen dager senere avgårde for å undersøke hva som skjedde når de kastet stein i vann, og hvorfor den store kula av stein fløt i vannet på Sparebanken. Aktivitetene skapte masse undring og gode fysikk-tanker hos de minste barna. Nå ser vi etter store vanndammer som vi kan kaste stein eller plastballer i, for å se om de synker eller flyter.

Månedplan og månedbrev for månetoppen oktober

God oktober måned!

Det er et privilegium at vi får være med deres barn hver dag 🙂 Vi synes også at foreldresamarbeidet er godt og flott, håper dere tenker det samme. Hvis ikke, så må dere gjerne ta tak i oss og si både ris/ros, vi er en organisasjon i utvikling og for at vi skal bli bedre er det viktig med tilbakemeldinger. I uke 43 vil det bli foreldresamtaler for alle foreldre på månetoppen, vi sender ut en sms med forslag til dato og tidspunkt.

Her kommer månedplanen og månedbrevet for månetoppen i oktober 🙂

Månedsbrev oktober 2019

Månedsplan oktober 2019

 

Hege

 

Forskningsundersøkelse

Hei dere!

Deler denne forskningsundersøkelsen på vegne av UiS, og håper dere tar dere tid til å se på den

 

Til deg som har barn i barnehage og deg som arbeider i barnehage!

 

Dette er en vennlig påminnelse.

 

Rett før sommerferien fikk du en lenke til en spørreundersøkelse om arbeidet med tilhørighet i barnehagen. Spørreundersøkelsen inngår i en stor undersøkelse om tilhørighet i barnehage og skole der fem land deltar: Finland, Island, Norge, Sverige og Nederland. Studien støttes av NordForsk og heter ”Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders” (Prosjektnummer 85644).

 

Dersom du allerede har svart på spørsmålene, takker vi deg for at du har vært så vennlig å tatt deg tid til å delta. I så fall kan du se bort fra denne henvendelsen. Men, dersom du ikke har svart på studien, vil vi absolutt oppfordre deg til å svare på spørsmålene og sende dine svar. Det er av stor betydning at så mange foresatte og barnehageansatte som mulig deltar.

 

Svarene dine er veldig viktige for oss. Din opplevelse av arbeidet med tilhørighet i barnehagen kommer til å gi oss sentral kunnskap om praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet, noe som er grunnleggende både for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Tidligere har det ikke vært gjennomført så omfattende studier angående tilhørighet

 

Studien tar ca. 20 minutter og er enkel å fylle ut. Bare følg lenken for ansatte respektive foresatte. 

 

Spørreundersøkelse ansatte https://survey.qut.edu.au/f/193333/1019/

 

Spørreundersøkelse foresatte   https://survey.qut.edu.au/f/193327/32ce/

 

Vi spør ikke etter personlig informasjon av noen slag og alle svar er konfidensielle. Du deltar anonymt og vi vil ikke kunne spore noens individuelle, personlig svar i undersøkelsen. 

 

Nedenfor ligger informasjonen vi sendte ut tidligere i sommer. I lenken får du ytterligere informasjon. 

 

Nok en gang, takk for at du deltar! Vi ser fram til ditt svar på denne viktige studien. 

 

Vennlig hilsen   

Eva Johansson, Professor, prosjektleder

Institutt for barnehagelærerutdanning

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Universitetet i Stavanger 

NO- 4036 Stavanger

Norge

Tel +47 51833613

eva.johansson@uis.no

 

Til foresatte og ansatte


Vi er en internasjonal gruppe med forskere som er interessert i å forstå tilhørighet i barnehage og skole i Finland, Island, Nederland, Norge og Sverige. Denne spørreundersøkelsen er del av en større NordForsk-studie med tittelen “Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders”.  

Denne spørreundersøkelsen har fokus på hvordan ansatte og foreldre ser på barns tilhørighet i barnehagen. Med tilhørighet mener vi hvordan barn (og ansatte) bidrar til prosesser som skaper inklusjon og eksklusjon i barnehagens hverdagsliv. Vi er særlig interessert i hvordan det gis muligheter for at barn får delta i barnegruppen og får erfare tilhørighet, men også hva som kan begrense dette. Et overordnet mål er å få et oversiktsbilde av hvordan de ser på prosesser der tilhørighet/eksklusjon foregår i barnehagen. Det er fire spesifikke forhold som skal undersøkes:

 

 

1) Ansattes perspektiver på mangfold og tilhørighet

2) Ansattes perspektiver på praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet.

3) Foreldres syn på mangfold og tilhørighet.

4) Foreldres syn på praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet.

 

Det er frivillig å delta i denne online undersøkelsen. De som deltar kan velge mellom en norsk eller engelsk versjon.  Forskergruppen følger standarden for etiske retningslinjer, EECERA (European Early Childhood Education Research Association and National agencies). Alle data som blir samlet inn i dette forskningsprosjektet vil bli sikkert oppbevart i samsvar med lover og prosedyrer for sikker data oppbevaring samt de forskningsetiske retningslinjene i hvert deltakerland. Deltakerne og kommunene anonymiseres og alle data vil bli anonymisert. Det er bare forskerne som deltar i dette forskningsprosjektet som vil ha adgang til data. Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale bøker, tidsskrifter, på konferanser og barnehagelærerutdanningene.

 

Månedbrev og månedplan Månetoppen

Hurra hurra hurra for nytt barnehageår!!

Vi gleder oss til å bli kjent med nye og gamle barn/foreldre.

Her kommer månedplanen og månedbrevet.

Fra og med neste måned kommer plan og brev KUN her på nettet.

Spør oss hvis det er noe dere tenker eller lurer på 🙂

 

Månedsbrev august 2019

Månedsplan august 2019

 

Hege 🙂

 

Undringstur med Månetoppen

Skogen er en perfekt arena for fysisk utfoldelse og et utmerket sted å la barna få leke og bli kjent med språket. I følge Rammeplan skal arbeid med fagområdet Natur, miljø og teknologi blant annet bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider (s.52).

I dag har Månetoppen vært på undringstur for å utforske småkryp.
Barna fikk samle de ulike småkrypene de fant i små insektsbokser med forstørrelsesglass. Vi fant både skolopender, tusenben, munkelus, beitemark og en bie. Barna fulgte ivrig med. På vei hjem fant vi noen svære brennesler, disse vil vi prøve å lage suppe på.

 

Vi koser oss med fagområdet Natur 🐌🐛🐜🐝