Barn og smitte.

Hei, videresender informasjon fra Preben Aavitsland, kommuneoverlege.

Hilsen Kirsten Løschbrandt

Til kommunens barnehager

Vi har fått en del spørsmål om praktisering av fraværsregler ved mulig smittsom sykdom hos barn i barnehagene, blant annet i lys av koronaepidemien. Her er mine råd basert på Folkehelseinstituttets smittevernveileder for barnehager (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/) samt instituttets vanlige råd om smittevern i barnehagene https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/.

Barn som har både luftveissymptomer (hoste eller sår hals eller rennende nese) og sykdomsfølelse skal være hjemme til allmenntilstanden er bra og symptomene er så å si borte (litt hoste og litt rennende nese godtas).

Barn med feber skal være hjemme til de er feberfri.

Barn som bare har rennende eller tett nese kan gå i barnehagen hvis allmenntilstanden er normal.


Vennlig hilsen

Preben Aavitsland
Kommuneoverlege (smittevern og miljørettet helsevern)

Snørrete barn i barnehagen.

Jeg videresender informasjon fra Lene Vaaje Hansen.

Hilsen Kirsten Løschbrandt

Emne: Snørrete barn i barnehagen

Hei,
Sitter akkurat og følger med på et webinar i regi av Folkehelseinstituttet for kommuneleger .
Her sies det at det i løpet av dagen vil komme nye, presiserte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for skoler/SFO/ barnehager.
Der vil det blant annet sies noe om at barn som har kun neseforkjølelse som varer over to døgn, anbefales å testes for covid-19. Dette for å evt oppdage sykdomstilfeller med milde symptomer.

Derfor – hvis bare snufs/snørr/neseforkjølelse, hold barnet hjemme hvis det også er i dårlig allmenntilstand, har feber, hoste eller andre luftveissymptomer. Er situasjonen uforandret etter 2 dager, ta kontakt med fastlege for vurdering av evt test.

Vanskelige vurderinger, det har jeg full forståelse for.

Jeg skal få videresendt lenke når jeg vet hvor det publiseres!

[Akom_logo_uten-ramme.jpg]
Med vennlig hilsen

Lene Vaaje Hansen
Seniorrådgiver, smittevern og miljørettet helsevern

Velkommen til Kristine Henriksen.

Kristine Henriksen fra oppfølgingsenheten Frisk skal ha praksis på Solstrålen fra 2.juni til 3.juli. Hennes arbeidstid vil være fra 9 til 16.00 fra mandag til fredag. Varmt velkommen til henne.

Invitasjon til overnatting i Kardemommeby for Luregruppa.

Invitasjon til overnatting i Kardemommeby.
Tid : tirsdag 9.juni til onsdag 10.juni.
Avreise : fra Nyli barnehage 9.juni kl. 10.00.
Retur fra Dyreparken onsdag 10.juni klokka 11.00- vi beregner å være tilbake i Nyli barnehage klokken 12.00. Luregruppebarna må hentes ved ankomst til barnehagen 
Lisbeth, mamma til Ole har tilbudt seg å hjelpe med kjøring. Alle MÅ ta med godkjente bilseter. Barnehagen har noen til utlån.
Dette blir gøy og vi gleder oss.
Dere må ta med:
 Sovepose (det er sengetøy i husene, men flott hvis de tar med sovepose)
 Et skift med klær
 Tannbørste
 Lommelykt – vi skal på nattsafari
 Frokost og noe å drikke.
 Godt humør
NB! Viktig at dere ikke tar med mer bagasje enn dere klarer å bære selv.
Tove, Marius og Kirsten skal være med fra personalet. Snakk med oss hvis det er noe dere lurer på.
Hilsen

Tove, Marius og Kirsten mobil 92684750.

Ja, jeg vil være med: ________
Mobilnummer til foresatte som er å treffe under Dyreparkbesøket ________

Utbygging av Barbu menighetshus-infoskriv.

Renovering av Barbu menighetshus.

Menighetshuset ved siden av barnehagen står foran en etterlengtet renovering. Byggearbeidene vil starte i slutten av mai, og pågå frem til ca januar 2021.

Hva er det som skal gjøres:

Bygget skal utvides noe. Det blir et lite påbygg ved kontorene for å utvide disse, det blir nytt inngangsparti ved inngangen til salene i 2. etasje og det blir bygget et tilbygg ut mot plassen ved sykkelbanen. Her vil det komme ny trapp og heis, flere toaletter og et utvidet kjøkken.

Utvendig skal hele bygget etterisoleres og få nye fasader. Alle vinduer og dører skal byttes. Innvendig blir det oppgradert ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, nye gulv og himlinger etc, samt at vi skal oppnå en større grad av universell utforming.

Parkeringsplassen vil bli utvidet noe. Det blir nok ikke så mange flere parkeringsplasser oppe ved barnehagen, men plassen blir romsligere og mer oversiktlig. Vi håper dette kan bidra til et tryggere trafikkmiljø i hente- og bringefasen i barnehagen. Fra parkeringsplassen vil det også bli etablert gangvei til inngangspartiet i 2. etasje, slik at det vil være mulig å nå dette uten å gå igjennom lekeplassen.

Ulemper for barnehagen:

Et byggeprosjekt vil alltid medføre ulemper for naboer. For barnehagen vil arbeidene medføre at muligheten til å benytte menighetshuset bortfaller i byggeperioden (barnehagen skal benytte speiderkjelleren fram til ferien), og uteområdet på sykkelbanen vil bli redusert. Barnehagens arealer vil bli atskilt fra byggeplassen med tette gjerder. Entreprenør vil planlegge bruken av områdene i samråd med barnehagen, og vi tror at vi sammen skal finne løsninger som fungerer for begge parter.

I første del av byggeprosjektet vil det foregå noe grave- og sprengearbeider samt betongarbeider. Dette er arbeider som kan generere støy og støv, samt at det er arbeid som fordrer bruk av store maskiner. Utover høsten vil arbeidene gå over til mer tradisjonelt tømrerarbeid. Denne fasen vil trolig være langt mindre belastende for barnehagen.

I deler av perioden må man påregne at det kan bli restriksjoner på parkering oppe ved barnehagen, og at parkeringsplass nede ved veien må benyttes. Dette for å sikre at adkomstområdet er så oversiktlig som mulig for å unngå farlige situasjoner.

Arbeidene skal utføres av en solid entreprenør, som har uttrykt stort fokus på å tenke sikkerhet i forhold til barnehagen. Entreprenørens sikkerhetsarbeid vil være en viktig del av oppfølgingen i prosjektet.

Menighetsrådet har nedsatt en byggekomité med en byggeleder som løpende følger opp prosjektet. Byggeleder vil ha løpende dialog med barnehagens ledelse, og vi vil sammen prøve å identifisere arbeidsoperasjoner som krever spesielle tiltak i forhold til barnehagen slik at dette kan planlegges. 

Minner også om at nysgjerrige barn og travle foreldre kan utgjøre en risiko for byggeplassen. Det er derfor viktig å følge de retningslinjer som blir gitt slik at vi sammen kan sikre en trygg gjennomføring. Nødvendig informasjon til foresatte vil primært bli gitt fra barnehagen.

Byggekomitéen på vegne av menighetsrådet.
Arendal 14.05.2020

Arild Olsbu                                         Øyvind Seime
(Leder byggekomité)                          (Byggeleder)

Redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i barnehagen.

(mer…)

Samarbeid prosjekt med kunstnerisk uttrykk

Kjære foresatte

Vi studenter har fått gleden av å gjøre mange aktiviteter med barna her i avdelingen. En av aktivitetene var å male, klippe og lime et stort tre. Målet var at barna skulle oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk og at de skulle oppleve å samarbeide med andre. I rammeplanen står det at vi i barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ulike ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Vi skal sammen med barna utforske og ha skapende aktiviteter.

I Same uken leste vi om et samisk eventyr som vi dramatiserte. Her var barna med å lage rekvisitter som ble brukt under dramastykket. I formingsaktiviteten sammen med barna lagde vi et stort tre som ble brukt til en av rollene i dramastykket, samtidig lagde de ulike frukter som skulle henge på treet.

Vi brukte forskjellige materialer, som pensel, ruller, lim, saks og maling. Hele luregruppen samarbeide med å male hele treet, de klippet og limte frukter som skulle være på treet. Det virket som alle storkoste seg, de var spente på hvordan treet skulle utvikle seg til å bli.

Med vennlig hilsen Ka mwee paw Moo

Digitale medier i barnehagen

Som student ved barnehagelærerutdanningen på UIA i Grimstad, har vi dette semesteret blant annet hatt fokus på språk, tekst og matematikk. Inn under dette fagområdet har vi også vært innom digital praksis i barnehagen.
Det har i den forbindelse blitt presentert ulike apper gjennom det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Appene ble på forhånd nøye gjennomgått før de ble presentert for barna – nettopp for å sikre kvaliteten.
I rammeplanen står det blant annet at «barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring.»
Ved at barnehagen tar i bruk digitale verktøy, så kan dette støtte opp om barnas læringsprosesser og være med på å oppfylle rammeplanens føringer for hva som blir sett på som et rikt og allsidig læringsmiljø. Nå handler ikke dette om at personalet fritt og ubegrenset skal gi barna tilgang til digitale verktøy, men at personalet også plikter seg til å både utforske og undre sammen med barna. Verktøyene skal brukes med omhu og må selvfølgelig ikke dominere som arbeidsmåte. Det er derfor viktig at personalet kan utøve digital dømmekraft, noe som igjen kan være med på å bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse for bruken av digitale medier.

Beskrivelse: Bilderesultater for draw your game"

En av appene som er blitt brukt i det pedagogiske arbeidet er «Draw your game». Her fikk barna være med på hele den skapende prosessen fra det blanke arket, til det ferdigstilte spillet. Hensikten var å gi barna digitale erfaringer, samtidig som gleden ved det å skape noe ble trigget.
Barna fikk ved denne aktiviteten tegne sitt eget spill, for så å digitalisere det ved hjelp av nettbrettet. 

«Quiver» er også en app vi har prøvd ut i barnehagen – med stor suksess!
Barna fikk velge mellom ulike motiver som de selv ønsket å fargelegge. Her kunne de blant annet velge mellom dinosaurer, hester, sommerfugler og mer.
Når tegningen så var fargelagt, fikk barna muligheten til å vekke dyret til live.
Selv om det å få vekke en brølende dinosaur var helt magisk i seg selv, så hadde nok vi voksne en litt annen hensikt enn «fordi det var så kult!». Misforstå meg rett, for det var det så absolutt! Men det å motivere barn som ellers, kanskje ikke har vist så stor interesse for fargelegging, var en stor gevinst for meg som kommende pedagog.  

Med vennlig hilsen Helene S. Fløistad 😊

Studenter fra Uia fra uke 4- 6 ukers praksis.

Personalet og barna i Nyli barnehage vil ønske Helene og Ekki varmt velkommen til praksis på Solstrålen. Vi gleder oss til å bli mer kjent med dere. (mer…)

Invitasjon til juletrefest.

Nyli barnehage og foresatte til Krokodillene inviterer til juletrefest 6.januar klokka 17.00 på Menighetshuset. Foreldre, besteforeldre og søsken er hjertelig velkommen. Se vedlagte invitasjon Juletrefest Nyli Barnehage 6.januar 2020 klokka 17.00

Barnehagegudstjeneste i Barbu kirke 11.desember klokka 10.00.

Kjære foresatte, søsken og besteforeldre.

Tradisjonen tro så blir det barnehagegudstjeneste i Barbu kirke. Alle er hjertelig velkommen. Luregruppa skal være med og dramatisere juleevangeliet og vi skal synge i kor. Håper vi ses.

Juleferie 2019.

Julen begynner å nærme seg og vi ønsker å få tilbakemelding når dere har behov for barnehageplass. Returneres innen 6.desember.

Vennlig hilsen personalet Juleferie 2019

Purring på foreldreundersøkelsen.

Kjære foreldre, nå har 47% svart på Månetoppen og 48% har svart på Solstrålen. Vi har satt oss som mål å få svarprosenten opp til 90% . Derfor er det en sterk oppfordring til de som enda ikke har svart å gjøre det. På forhånd takk. Hilsen oss i Nyli barnehage ved Kirsten

http://www.udir.no

Luregruppa skal til Vitensenteret 19.november fra 9.30 til 11.00.

Luregruppa skal ta bussen til byen og være med på undersvisningsopplegget Bestas skattekiste. Dette blir gøy og vi gleder oss. Hilsen Marius og Kirsten  http://vitensor.no

Kinobesøk Snekker Andersen og julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul.

Luregruppa og Krokodiller skal på kino 10.desember klokka 12.00. Apekattene skal bli igjen i barnehagen og ha kino der. Kinobesøk Snekker Andersen

Ny vikar på Månetoppen.

Velkommen til Erika Morland som skal være vikar på Månetoppen. Hun skal være fast vikar ved sykdom.