Redusert foreldrebetaling pr 01.02.2021.

Kjære foresatte, som dere ser vedlagt har Arendal kommune vedtatt å sette ned foreldrebetalingen med 500 kroner per barn fra 1.februar 2021. Nyli barnehage følger som vi alltid har gjort kommunens foreldrebetalinger og følgelig reduserer vi også fra 1.februar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at hvis kommunen skulle endre dette tilbake vil vi også gjøre det.

Med vennlig hilsen Kirsten Løschbrandt, styrer.

Vedlegg.

. 17.12.2020 vedtok Arendal bystyre: «…Det gis en rabatt på foreldrebetalingen på kr 500 pr barn pr måned i kommunale barnehager. Hensikten er å legge til rette for rasjonell barnehagedrift. Dette ventes å gi kommunen ca. 2,75 millioner i årlige mindreinntekter, men vil i neste omgang bidra til reduserte overføringer. Innføres fra 1.februar 2021….»

Statsforvalteren i Agder har fattet følgende vedtak:

Arendal kommune sitt vedtak om beregning av sats for tildeling av tilskudd til de private barnehagene i Arendal kommune datert 3.11.2020 stadfestes.


Da innføres rabatt på foreldrebetalingen på kr 500 pr barn pr måned i kommunale barnehager fra 1.2.2021.

[Akom_logo_uten-ramme.jpg]
Vennlig hilsen

Roar Aaserud
Kommunalsjef
Barn, unge og familier

Nyli barnehage har hilsen i siste menighetsblad.

Innlegg i menighetsbladet.

Kjære menighet.

Der er nå stor aktivitet med utbygging av menighetshuset. Barna følger nøye med gravemaskiner og lastebiler i aktivitet. Vi er glade for at piggingen er over, men spennende å se bygget ta form. Det blir en annerledes høst når vi ikke kan bruke menighetshuset til våre arrangementer,  så vi gleder oss veldig til det er ferdig. Koronaen har gitt oss mange og nye utfordringer. Siden vi følger nasjonale og lokale føringer, gir dette oss store tilpasninger innen organisering og bemanning.  Vi synes barn, foreldre og ansatte som alle involvert i endrede hverdagssituasjoner, er flinke til å tilpasse seg.

Nyli Barnehage er en av få menighetsbarnehager i Arendal kommune, og det er vi stolte av. Bernehagen har barn med ulike nasjonaliteter og foresatte med ulik tro. Vi fikk nettopp brev fra et tidligere barn som nå er blitt konfirmant. Nyli barnehage var da tatt med i konfirmasjonstalen fra foreldrene som en refleksjon over hva barnehagen hadde gitt barnet deres.
Her er et lite utdrag fra talen: “Barnehagen som plattform. Nyli barnehage er en kristen barnehage, men uten at den utvidede formålsparagrafen på noen måte var påtrengende. Fokus var slik vi foreldre så det, og ser hvordan det har påvirket deg kjære konfirmant , preget av verdier, normer og holdninger som har gitt grunnlag for å møte det som verden har å by på. Selv om det var noen kirkebesøk var det ikke frelsen eller omvendelse sto viktigst for personalet, men det å skape en trygg oase, der hvert enkelt barn var unikt og hadde sine egne valg. Vi som voksne kan hjelpe til, men barnet må velge, og hagen det velger skal være fylt med kjærlighet. Dette setter spor.”
Dette var en stor takk til alle flotte medarbeidere i Nyli barnehage som gjør en fenomenal jobb og lager barnehagen til en trygt og godt sted å være.

Vi gleder oss til jul der det er mange flotte tradisjoner vi tar vare på. Hver dag i desember har vi «dagens bestevenn» som får trekke kalendergave, og dette barnet er i ekstra fokus den dagen. Vi leser juleevangeliet, synger julesanger, og alle barna lager fine gaver med stort hjerte til sine nærmeste. I Nyli barnehage vet alle barna hvorfor vi feirer jul.

I desember har vi omvendt julekalender som betyr at barna tar med seg brukte leker hjemmefra, og pakker de inn som julegaver. Gavene blir videre sendt med til en hjelpesending. Det er viktig å lære seg at alle har det ikke like godt som meg.

Vi vil ønske alle venner av Nyli barnehage en fredelig jul og alt det beste for det nye året. Vern om hverandre og ta ekstra vare på de som trenger noen å snakke med. Alle trenger venner, – og et smil kan gjøre en stor forskjell.

Julehilsen fra alle oss i Nyli barnehage

Naturvev

Veve prosjekt med jentene i krokodillegruppa

I dag har studentene laget naturvever av pinner, og benyttet gjenbruksmaterialer til å la jentene på krokodille gruppa veve.  Fokuset lå på veve teknikk, hvor barna måtte dra plast remsene over og under trådene i veven, og rundt pinnene på enden. VI utforsket de forskjellige fargene og plastikk som materiale, kombinert med lodne piperensere for å skape et multimodalt uttrykk.  Jentene fikk øvd seg på å knytte sammen remsene til en lengre tråd, og vi snakket om forskjellen på å veve med plastikk og piperensere, hvilken tekstur disse hadde, og hvordan utrykket endret seg og ble mer fargerikt når vi benyttet piperenserne.  Dette prosjektet var inspirert av Ann-Hege Lorvik Waterhouse, da plastposer har mange transformasjonsmuligheter og er et spennende og lett materiale å arbeide med som lar seg manipulere. Poser kan fås i alle farger, størrelser og tykkelser, både med og uten motiv, og disse hadde vi klippet opp i remser i forkant. Slik som Waterhouse utdyper, vil ulike teknikker og bearbeidingsmåter av plastpose gi ulike uttrykk, og er lett å manipulere og forme for små hender.  I et skapende arbeid med gjenbruk, transformasjon og bærekraftig utvikling, vil barn få mange erfaringer og en utvidet forståelse av viktige mekanismer i natur, kunst og samfunn. Dette prosjektet kombinerte pinner fra naturen, plastposer som gjenbruksmateriale til å skape et kunstverk basert på veve teknikk. Plastikk er et økende problem i verden, og et lite brukt materiale i formings arbeid, men egner seg utrolig godt til dette da det gir en annen tekstur enn papir og maling, som er et viktig virkemiddel i en skapende prosess. For å kunne skape en bærekraftig framtid, må dagens barn lære å forholde seg innovativt og kreativt til utfordringen av økende mengder avfall, og det å benytte plastposer som et nytt materiale og en ressurs for skapende virksomhet var både gøy og spennende.

Solstrålen – Apekattene – Collage

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna får ta i bruk nye teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk … Og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.» Rammeplanen for barnehagen 2017

Mandag 26. oktober lagde Apekattene collage sammen med Helene (Student fra UiA). Nå er det høst og barna kunne selv velge mellom ulike typer blader og trær som de skulle fylle inn med ulike høstfarger. Collage er en type teknikk der man leker seg med ulike typer revet papir og limer dette sammen til et nytt bilde.

Ann-Hege Waterhouse er lektor innen forming og hun mener det viktig at barn får sanselige opplevelser med papirmaterialer og ulike teknikker, slik at barna kan utforske flere sider der materialet tas i bruk. I aktiviteten collage får barna kjennskap med ulike typer papirer, blant annet kartong, tapet og silkepapir. Når barna får ulike erfaringer med malerialer dannes det et grunnlag for videre læring i møte med papir og andre materialer.

Waterhouse skriver også at papir egner seg godt til mengdetrening, siden papir er lett tilgjengelig. Barna får utforske ulike måter å bruke materialet og de øver seg i å beherske ulike redskaper og teknikker. Når barna skal gjøre collage brukes det små finmotoriske bevegelser når de skal ta papirbiter og lime på arket.

Beskrivelse: Et bilde som inneholder mat, bord, bolle, tallerken

Automatisk generert beskrivelse

Studenter fra Uia i uke 43 og 44.

Det kommer fire studenter og de skal ha praksis i Nyli barnehage i uke 43 og 44. De har fordypning i forming og vil prøve rullere på de ulike gruppene slik at de får innblikk i organisering og tilpasning til ulike aldersgrupper. Velkommen til Susan Maria Schikora, Julia Maria Ofstad, Helene Marie Albretsen og Jannicke Torp Jonassen. Vi gleder oss til 14 kreative og gøyale dager.

Informasjon til foreldre/foresatte.

Informasjon til foreldre/foresatt

Det er økt koronasmitte i Arendal og vi får en del spørsmål om hvordan dette påvirker barnehagen og SFO. Her er informasjon om hva som gjelder hvis en foreldre/foresatt, et barn eller en ansatt blir smittet.

Hvis en foreldre er smittet

I de tilfellene en foreldre er smittet, er alle i familien i karantene. Det betyr at de skal være hjemme i 10 dager. Dette gjelder selv om de ikke har symptomer og selv om de får en negativ koronatest.

De andre barna og ansatte i barnehagen og SFO behøver ikke i karantene. Grunnen til dette er de ikke har vært i nærkontakt med personen som er smittet.

Det betyr at barnehagen og SFO kan holde åpent som vanlig, men vi ber ansatte og foreldre om å være ekstra oppmerksom på symptomer.

Hvis et barn eller en ansatt er smittet

Hvis et barn eller en ansatt i barnehagen er smittet, vil alle nærkontakter bli oppringt av smitteoppsporingsteamet. Det er kun de som regnes som nærkontakter som skal i karantene.

De andre barna og ansatte kan fortsatt være i barnehagen.

Hvis en ansatt eller et barn får symptomer

Hvis et barn eller en ansatt har symptomer, skal denne dra hjem og holde avstand til andre. Hvis symptomene forverres bør man vurdere å teste seg.

Hvis en foresatt eller annen i husstanden er i karantene

Hvis en eller flere i husstanden er i karantene, kan barn som ikke er i karantene gå på barnehage eller SFO som vanlig. I disse tilfellene ber vi dere om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og er dere i tvil, hold barnet hjemme!

Hvis jeg lurer på om jeg kan sende barnet i barnehagen eller SFO

Hvis du lurer på om ditt barn kan i barnehagen eller SFO, se her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/

Er du fremdeles i tvil kontakt barnehagen eller SFO direkte, og ikke kommunens smitteteam. De er opptatt med smittesporing og kan ikke brukes til å gi generelle råd eller veiledning slik situasjonen er nå.

Hva er situasjonen i Arendal og hvilke tiltak gjør kommunen

Følg med på kommunens nettside for oppdatert informasjon: https://www.arendal.kommune.no/koronavirus

Dette klarer vi sammen!
Vi følger fortsatt alle smittevernregler og veiledere for barnehager. Vi følger ekstra godt med når vi nå har mye smitte i kommunen vår. Takk for at dere og barna også vasker hender, holder avstand og blir hjemme hvis dere har symptomer.

Informasjonsskriv fra Udir.no.

Korona – informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.

• Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.

• Ha godt renhold i barnehagen.

Hvordan vil barnehagehverdagen være?

Grønt nivå:

Barnehagehverdagen vil være som normalt, men vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Gult nivå:

Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre. Barna vil ha en fast ansatt for sin gruppe. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Rødt nivå:

Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig vi må ha kortere åpningstid i barnehagen, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Vi holder god avstand til grupper som ikke samarbeider. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss i barnehagen �

Velkommen til Kristine Henriksen.

Kristine Henriksen fra oppfølgingsenheten Frisk skal ha praksis på Solstrålen fra 2.juni til 3.juli. Hennes arbeidstid vil være fra 9 til 16.00 fra mandag til fredag. Varmt velkommen til henne.

Invitasjon til overnatting i Kardemommeby for Luregruppa.

Invitasjon til overnatting i Kardemommeby.
Tid : tirsdag 9.juni til onsdag 10.juni.
Avreise : fra Nyli barnehage 9.juni kl. 10.00.
Retur fra Dyreparken onsdag 10.juni klokka 11.00- vi beregner å være tilbake i Nyli barnehage klokken 12.00. Luregruppebarna må hentes ved ankomst til barnehagen 
Lisbeth, mamma til Ole har tilbudt seg å hjelpe med kjøring. Alle MÅ ta med godkjente bilseter. Barnehagen har noen til utlån.
Dette blir gøy og vi gleder oss.
Dere må ta med:
 Sovepose (det er sengetøy i husene, men flott hvis de tar med sovepose)
 Et skift med klær
 Tannbørste
 Lommelykt – vi skal på nattsafari
 Frokost og noe å drikke.
 Godt humør
NB! Viktig at dere ikke tar med mer bagasje enn dere klarer å bære selv.
Tove, Marius og Kirsten skal være med fra personalet. Snakk med oss hvis det er noe dere lurer på.
Hilsen

Tove, Marius og Kirsten mobil 92684750.

Ja, jeg vil være med: ________
Mobilnummer til foresatte som er å treffe under Dyreparkbesøket ________

Utbygging av Barbu menighetshus-infoskriv.

Renovering av Barbu menighetshus.

Menighetshuset ved siden av barnehagen står foran en etterlengtet renovering. Byggearbeidene vil starte i slutten av mai, og pågå frem til ca januar 2021.

Hva er det som skal gjøres:

Bygget skal utvides noe. Det blir et lite påbygg ved kontorene for å utvide disse, det blir nytt inngangsparti ved inngangen til salene i 2. etasje og det blir bygget et tilbygg ut mot plassen ved sykkelbanen. Her vil det komme ny trapp og heis, flere toaletter og et utvidet kjøkken.

Utvendig skal hele bygget etterisoleres og få nye fasader. Alle vinduer og dører skal byttes. Innvendig blir det oppgradert ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, nye gulv og himlinger etc, samt at vi skal oppnå en større grad av universell utforming.

Parkeringsplassen vil bli utvidet noe. Det blir nok ikke så mange flere parkeringsplasser oppe ved barnehagen, men plassen blir romsligere og mer oversiktlig. Vi håper dette kan bidra til et tryggere trafikkmiljø i hente- og bringefasen i barnehagen. Fra parkeringsplassen vil det også bli etablert gangvei til inngangspartiet i 2. etasje, slik at det vil være mulig å nå dette uten å gå igjennom lekeplassen.

Ulemper for barnehagen:

Et byggeprosjekt vil alltid medføre ulemper for naboer. For barnehagen vil arbeidene medføre at muligheten til å benytte menighetshuset bortfaller i byggeperioden (barnehagen skal benytte speiderkjelleren fram til ferien), og uteområdet på sykkelbanen vil bli redusert. Barnehagens arealer vil bli atskilt fra byggeplassen med tette gjerder. Entreprenør vil planlegge bruken av områdene i samråd med barnehagen, og vi tror at vi sammen skal finne løsninger som fungerer for begge parter.

I første del av byggeprosjektet vil det foregå noe grave- og sprengearbeider samt betongarbeider. Dette er arbeider som kan generere støy og støv, samt at det er arbeid som fordrer bruk av store maskiner. Utover høsten vil arbeidene gå over til mer tradisjonelt tømrerarbeid. Denne fasen vil trolig være langt mindre belastende for barnehagen.

I deler av perioden må man påregne at det kan bli restriksjoner på parkering oppe ved barnehagen, og at parkeringsplass nede ved veien må benyttes. Dette for å sikre at adkomstområdet er så oversiktlig som mulig for å unngå farlige situasjoner.

Arbeidene skal utføres av en solid entreprenør, som har uttrykt stort fokus på å tenke sikkerhet i forhold til barnehagen. Entreprenørens sikkerhetsarbeid vil være en viktig del av oppfølgingen i prosjektet.

Menighetsrådet har nedsatt en byggekomité med en byggeleder som løpende følger opp prosjektet. Byggeleder vil ha løpende dialog med barnehagens ledelse, og vi vil sammen prøve å identifisere arbeidsoperasjoner som krever spesielle tiltak i forhold til barnehagen slik at dette kan planlegges. 

Minner også om at nysgjerrige barn og travle foreldre kan utgjøre en risiko for byggeplassen. Det er derfor viktig å følge de retningslinjer som blir gitt slik at vi sammen kan sikre en trygg gjennomføring. Nødvendig informasjon til foresatte vil primært bli gitt fra barnehagen.

Byggekomitéen på vegne av menighetsrådet.
Arendal 14.05.2020

Arild Olsbu                                         Øyvind Seime
(Leder byggekomité)                          (Byggeleder)

Tur til Trolleskogen (oppdatert med bilder)

(mer…)

Redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i barnehagen.

(mer…)

Møt noen av vennene våre fra hagen

Hei Venner,

I helja som gikk var jeg masse ute å kosa meg i hagen min, der fikk jeg mange venner jeg vil introdusere dere for. Håper dere blir med en tur inn i drivhuset mitt…

Gode klemmer fra Lisbeth