Månetoppen

 

HVERDAGEN PÅ MÅNETOPPEN

På Månetoppen går det 16 barn i alderen 0-3 år. I den daglige driften består personalet av 2 pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 1 barnehagemedarbeider.

Omsorg, lek, medvirkning og språkstimulering vies mye tid på avdelingen. Vi har fokus på språkstimulering gjennom bruk av konkreter. Hverdagen er også preget av rutiner der personalet følger barnas individuelle behov. Det brukes god tid på stell, hvilestund, måltid m.m. Å lage gode vaner i rutinesituasjonene er med på å skape trygghet og gode rammer i barnas hverdag – og dette igjen gir et godt grunnlag for videre lek og utforskning.

Det er god tid til lek på Månetoppen. De minste får mulighet for variert lek, eksperimentering, samspill med andre barn, tid til ro og fordypning, fart og spenning. Barna får mulighet til å være med på aktiviteter som blant annet forming, musikk, dans og baking.

Barna på Månetoppen er ute 1-2 ganger i løpet av barnehagedagen. 

 

PERSONALET:

Alfred – pedagogisk leder

Helene – pedagogisk leder 

Hege – pedagogisk leder 

Heidi – Barne- og ungdomsarbeidet

Linda – barnehagemedarbeider

Ragnhild – Barne- og ungdomsarbeider

Kristin – Barne- og ungdomsarbeider (sykemeldt)

 

SE AKTUELLE SAKER FRA MÅNETOPPEN