Solstrålen

 IMG_0098-001

HVERDAGEN PÅ SOLSTRÅLEN

På Solstrålen går det 28 barn i alderen 2-6 år. I den daglige driften består personalet av 2/3 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 barnehagemedarbeider. Vi har ukeplaner med tid til spontanitet. Alle barn skal bli sett og utvikle seg som enkelt individer . Humor er viktig og Solstrålen skal være en oase i hverdagen. Apekatter/2-3 åringene, Krokodiller/4 åringene, Luregruppa/førskolebarna blir delt i smågrupper hver dag med faste voksne. Det er med på å skape trygghet og forutsigbarhet. Vi bruker skogen i nærområdet flittig og gruppene drar på tur en dag i uka.

Menighetshuset til Barbu menighet ligger like ved, og barnehagen benytter dette lokalet til gymlek, musiske stunder og større arrangementer.

Høsten 2015 oppgraderte vi uteområdet vårt. Det er nå tre ulike områder med sykkelbane, lekeapparater, kupert terreng og lavo. Dette er til glede for små og store.

 

PERSONALET:IMG_0040-001

Kirsten – Styrer/pedagogisk leder

Tove – Pedagogisk leder

Helene – Pedadogisk leder

Ann Britt – Barnehagemedarbeider

Helga – Barnehagemedarbeider

Marius – Barne- og ungdomsarbeider

Ingeborg – Barnehagemedarbeider 

Elvira – Barnehagemedarbeider

Anita – Vikar