Solstrålen

 

HVERDAGEN PÅ SOLSTRÅLEN

På Solstrålen går det 32 barn i alderen 2-6 år. I den daglige driften består personalet av 2/3 pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeider og 2 barnehagemedarbeider. Vi har ukeplaner med tid til spontanitet og lek. Alle barn skal bli sett og utvikle seg som enkelt individer . Humor er viktig og Solstrålen skal være en oase i hverdagen. Apekatter/-3 åringene, Krokodiller/4 åringene, Luregruppa/førskolebarna blir delt i smågrupper hver dag med faste voksne. Det er med på å skape trygghet og forutsigbarhet. Vi bruker skogen i nærområdet flittig og gruppene drar på tur en dag i uka.

Menighetshuset til Barbu menighet ligger like ved, og barnehagen benytter dette lokalet til gymlek, musiske stunder og større arrangementer.

Høsten 2015 oppgraderte vi uteområdet vårt. Det er nå tre ulike områder med sykkelbane, lekeapparater, kupert terreng og lavo. Dette er til glede for små og store.

PERSONALET:

Kirsten – Styrer/pedagogisk leder

Tove – Pedagogisk leder

Helene – Pedagogisk leder

Hege – Pedagogisk leder

Heidi – Barne- og ungdomsarbeider 

Marius – Barne- og ungdomsarbeider

Elvira – Barnehagemedarbeider

Kristoffer – Barne- og ungdomsarbeider

Anita – assistent

Ruth Lill- frivillig