Barn og smitte.

Hei, videresender informasjon fra Preben Aavitsland, kommuneoverlege.

Hilsen Kirsten Løschbrandt

Til kommunens barnehager

Vi har fått en del spørsmål om praktisering av fraværsregler ved mulig smittsom sykdom hos barn i barnehagene, blant annet i lys av koronaepidemien. Her er mine råd basert på Folkehelseinstituttets smittevernveileder for barnehager (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/) samt instituttets vanlige råd om smittevern i barnehagene https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/.

Barn som har både luftveissymptomer (hoste eller sår hals eller rennende nese) og sykdomsfølelse skal være hjemme til allmenntilstanden er bra og symptomene er så å si borte (litt hoste og litt rennende nese godtas).

Barn med feber skal være hjemme til de er feberfri.

Barn som bare har rennende eller tett nese kan gå i barnehagen hvis allmenntilstanden er normal.


Vennlig hilsen

Preben Aavitsland
Kommuneoverlege (smittevern og miljørettet helsevern)