Barnehagedagen 2016

Invitasjon til barnehagedagen 2016

Tirsdag 1.mars klokken 17.00-18.30

Sted: Nyli barnehage

 

Vi inviterer alle som har lyst og anledning til å besøke oss i dette tidsrommet. I år markeres dagen med slagordet «Les høyt for oss.» Denne gangen handler det om barnehagens arbeid med å sikre barn en god språkutvikling, med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.

Program.

Sang av barna.

Palla – pappa til Didrik vil lese Karius og Baktus

Månetoppen vil ha egen samlingsstund tilpasset de minste barna

Vi spiser frukt og drikker saft og kaffe.

Velkommen til små og store til Nyli barnehage.

Hilsen fra personalet