Barnehagelærerutdanning i Grimstad. Praksis.

Nyli barnehage har takket ja til å ta imot  2 stk 3 års studenter fra utdanningen i Grimstad. 3 BLU-G skal ut i 3 ukers praksis fra 29.januar til 16.februar. Velkommen til dem. Dette blir spennende for både liten og  stor.