Beate Albrecht og Ingvild Ausland Onstad

Hei, alle foreldre på solstrålen!

Vi er to studenter fra UiA i Grimstad. Vi skal være på Solstrålen i seks uker fremover, og gleder oss til å bli kjent med både barn og foreldre.

Vi er halvveis i utdanningen, og vil jobbe med fagområdene Kunst, Kultur og Kreativitet, og Språk, Tekst og Matematikk. Gjennom disse fagområdene vil vi utforske ulike typer aktiviteter, sammen med barn og ansatte.

Vi ser fram til en spennende og lærerik praksisperiode i Nyli Barnehage!