Hei, videresender informasjon fra Preben Aavitsland, kommuneoverlege. Hilsen Kirsten Løschbrandt Til kommunens barnehager Vi har fått en del spørsmål om praktisering av fraværsregler ved mulig smittsom sykdom hos barn i barnehagene, blant annet i lys av koronaepidemien. Her er mine råd basert på Folkehelseinstituttets smittevernveileder for barnehager (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/) samt instituttets vanlige råd om smittevern i…

Kirsten Løschbrandt

Jeg videresender informasjon fra Lene Vaaje Hansen. Hilsen Kirsten Løschbrandt Emne: Snørrete barn i barnehagen Hei,Sitter akkurat og følger med på et webinar i regi av Folkehelseinstituttet for kommuneleger .Her sies det at det i løpet av dagen vil komme nye, presiserte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for skoler/SFO/ barnehager.Der vil det blant annet sies noe om…

Kirsten Løschbrandt