Bli med Bukkene Bruse, bjørnen, Trollmor og gjøken ut på tur.

Helene Rypestøl

Kjære foresatte Vi studenter har fått gleden av å gjøre mange aktiviteter med barna her i avdelingen. En av aktivitetene var å male, klippe og lime et stort tre. Målet var at barna skulle oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk og at de skulle oppleve å samarbeide med andre. I rammeplanen står det at…

Kirsten Løschbrandt

Som student ved barnehagelærerutdanningen på UIA i Grimstad, har vi dette semesteret blant annet hatt fokus på språk, tekst og matematikk. Inn under dette fagområdet har vi også vært innom digital praksis i barnehagen. Det har i den forbindelse blitt presentert ulike apper gjennom det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Appene ble på forhånd nøye gjennomgått…

Kirsten Løschbrandt

Kjære foreldre, det har beklageligvis sneket seg inn en feil dato når barnehagen skal ha planleggingsdag i årsplanen. Beklager den ulempen dette vil medføre. Personalet skal være med på Fylkesmannens fagdag 6.februar,- barnehagen er da stengt. https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2020/02/fagdag-for-barnehageansatte-6.-februar-2020/

Kirsten Løschbrandt

Månedene går fort og det er allerede februar. Vil minne dere på planleggingsdagen 6.februar. Da skal personalet på kurs. I februar skal vi bli mer kjent med samene og hvordan de lever. Det er også feiring av fastelaven og karneval 13.februar. Her er månedsbrev og månedsplan for februar: Månedsbrev februar 2020  Månedsplan februar 2020.

Tove Sundberg

«Duuu, kan du få disse to pinnene til å bli et forstørrelsesglass?  Jeg skal se etter dinosaurspor skjønner du.»

Lisbeth Hurvedal

I hvilestunden i dag fikk en liten gruppe barn se starten på Pippi på rømmen. Historien er at Pippi, Tommy og Anika skal redde pappa til Pippi som har blitt fanget av pirater. Først finner barna en flaskepost, som forteller at Pippi må finne pappaen. Hva skjer så?? Pippi lager en luftballong av en seng….

Hege Tresnes-Sjaavaag

Endelig et nytt år og nye muligheter. I år ønsker jeg å gå enda dypere inn i dramalek sammen med barna i barnehagen. Gjennom drama har vi muligheten til å systematisere lek i ulike kategorier med forskjellige læringsutbytte. Øving på «Lekeregeler» og samspill vil være sentralt gjennom hele året, samtidig som vi jobber med kreativ…

Lisbeth Hurvedal