Den nye ped.lederen på Solstrålen

Det er på høy tid med en presentasjon av meg selv, så dere foreldre kan bli litt bedre kjent med hvem jeg er.I vår ble jeg ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning innen forming. Jeg er glad i de estetiske fagene, og liker å bruke forming, musikk og drama i barnehagehverdagen. På fritiden er jeg med i Arendal figur- og dukketeater, og teknikker derfra er gode å bruke i ulike situasjoner sammen med barna.

Vinteren 2018 var vi to studenter innom barnehagen på praksis, og nå er vi begge heldige å ha fått jobb her.  Fra tidligere er jeg autorisert vernepleie, har jobbet som miljøterapeut, dagmamma og har flere års erfaring fra barnehage. Nå går jeg i en 60% ped.leder stilling på Solstrålen. Mandag, onsdag og torsdag er de faste dagene mine, men jeg vil også være der mer ved behov.

Jeg føler meg veldig godt mottatt i Nyli barnehage. Her er det mange tillitsfulle barn og en støttende, inkluderende personalgruppe.

Takk for at jeg være sammen med barna deres!

Hilsen Helene Rypestøl