Digitale medier i barnehagen

Som student ved barnehagelærerutdanningen på UIA i Grimstad, har vi dette semesteret blant annet hatt fokus på språk, tekst og matematikk. Inn under dette fagområdet har vi også vært innom digital praksis i barnehagen.
Det har i den forbindelse blitt presentert ulike apper gjennom det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Appene ble på forhånd nøye gjennomgått før de ble presentert for barna – nettopp for å sikre kvaliteten.
I rammeplanen står det blant annet at «barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring.»
Ved at barnehagen tar i bruk digitale verktøy, så kan dette støtte opp om barnas læringsprosesser og være med på å oppfylle rammeplanens føringer for hva som blir sett på som et rikt og allsidig læringsmiljø. Nå handler ikke dette om at personalet fritt og ubegrenset skal gi barna tilgang til digitale verktøy, men at personalet også plikter seg til å både utforske og undre sammen med barna. Verktøyene skal brukes med omhu og må selvfølgelig ikke dominere som arbeidsmåte. Det er derfor viktig at personalet kan utøve digital dømmekraft, noe som igjen kan være med på å bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse for bruken av digitale medier.

Beskrivelse: Bilderesultater for draw your game"

En av appene som er blitt brukt i det pedagogiske arbeidet er «Draw your game». Her fikk barna være med på hele den skapende prosessen fra det blanke arket, til det ferdigstilte spillet. Hensikten var å gi barna digitale erfaringer, samtidig som gleden ved det å skape noe ble trigget.
Barna fikk ved denne aktiviteten tegne sitt eget spill, for så å digitalisere det ved hjelp av nettbrettet. 

«Quiver» er også en app vi har prøvd ut i barnehagen – med stor suksess!
Barna fikk velge mellom ulike motiver som de selv ønsket å fargelegge. Her kunne de blant annet velge mellom dinosaurer, hester, sommerfugler og mer.
Når tegningen så var fargelagt, fikk barna muligheten til å vekke dyret til live.
Selv om det å få vekke en brølende dinosaur var helt magisk i seg selv, så hadde nok vi voksne en litt annen hensikt enn «fordi det var så kult!». Misforstå meg rett, for det var det så absolutt! Men det å motivere barn som ellers, kanskje ikke har vist så stor interesse for fargelegging, var en stor gevinst for meg som kommende pedagog.  

Med vennlig hilsen Helene S. Fløistad 😊