Dramalek med fokus på Samspill (2-3åringer)

Denne uka hadde månetoppen sitt første møte med «Dramalek». Gjennom drama har vi muligheten til å systematisere leken i ulike temaer, der barna får utfordre seg gjennom blant annet  motorisk arbeid, samarbeidsoppgaver, språklige- og musiske øvelser og mye annet kreativt arbeid.

Målet med Dramalek er å heve barnas  sosialkompetanse og motoriske ferdigheter. Vi tar med oss månedens tema «Skinnvotten» inn i dramaleken og har det som bakteppe for øvelsene vi gjør.
Eksempler på øvelser fra denne uka:
Sang og dramatisering:
Ved å synge sanger, folketoner og eventyr samtidig som vi bruker kropp, ansiktet  og tonefall som virkemiddel får barna øvelse i hvordan ansikt, tonefall og kroppsspråk formidler budskap.  «Reven ville at ulven skulle komme inn» -Jente, 2 år
«Bjørnen var kald» – jente, 2 år. «Mannen var lei seg for han hadde mista votten». -Gutt, 2 år.
Balltrilling:
I denne øvelsen øver vi på fler ferdigheter; turtaking, lytting, oppmeksomhet.
Ballen er bare lov å trille langs gulvet, den som triller må få øyekontakt med den som skal motta, alle må vente på tur.
Improvisering:
Vi tar med oss temaet «Skinnvotten» inn i leken. Hvordan beveger dyrene seg?  Hvordan høres en ulv ut?  Hvordan hopper en frosk?
Ved improvisasjon får barna oppleve at de mestrer å selv fortelle historier med kroppen sin, samtidig som de må være oppmerksom på andre.
Ulven har fått servert et skikkelig herremåltid.

 

Etter disse og flere andre øvelser kunne frileken begynne. I frileken får barna øve mer på de reglene og normene  de ubevisst har lært i løpet av timen, og jeg som voksen person kan være støttehjul og hjelper.  «Husk å se på ansiktet hans?» «Hva er det du vil?» «Hvordan føles det å vente på tur?
Fra å være voksenstyr improvisasjon utviklet leken seg til et helt nytt eventyr; ulven i votten var nå så sulten at den ville spise musen og haren i votten.  Hva kunne musen og haren gjøre? Jo, lage mat til ulven så klart.  Ulven ble servert med både kaker, ketchup og grønnsaker. Ingen dyr ble med andre  ord spist i dette eventyret.