Dramalek med fokus på språk og samspill (3-4 åringer)

Endelig et nytt år og nye muligheter. I år ønsker jeg å gå enda dypere inn i dramalek sammen med barna i barnehagen. Gjennom drama har vi muligheten til å systematisere lek i ulike kategorier med forskjellige læringsutbytte. Øving på «Lekeregeler» og samspill vil være sentralt gjennom hele året, samtidig som vi jobber med kreativ og motorisk utfoldelse.

Denne uka forkuserte vi ekstra på samspill og samarbeid gjennom ulike øvelser som ballkast,  turtakning og samarbeid. Spørsmål og tanker som  «Hvordan kan vi gi hverandre rom og tid til å prøve, når er det min tur og hvorfor kan ikke jeg først» er sentralt i arbeidet. Å gjenkjenne hverandres ansiktsutykk og tonefall krever mye øvelse, men gjennom lek kan dette oppøves.
Eksempler på øvelser fra denne uka:
Sang, regler og dramatisering:
Ved å synge sanger , folketoner og regler samtidig som vi bruker kropp, ansiktet  og tonefall som virkemiddel får barna øvelse i hvordan ansikt, tonefall og kroppsspråk formidler budskap.
Lytteøvelser:
Barna ligger på gulvet med lukkede øyne. Jeg lager lyd med diverse materiell jeg har med meg, og barna får fanasere om hva de hører.
Blåse Ballong:
En favoritt hos barna er når vi kan blåse ballong. Alle barna holder hverandre i hendene og danner en ring. Hver gang et barn blåser inn i ringen blir ballongen større helt til den sprekker og alle ballongdelene flyr utover rommet.  Gjennom å ta tur får alle barna velge farge på ballongen som skal blåses opp.
Flyreisen:
alle barna står på lang rekke og holder hverandre i hendene. Barnet fremst i rekken er «Pilot» og bestemmer hvor flyet skal fly og leder deretter rekken rundt i rommet.
Det er ofte utfordrende for barna å vente til sin tur, følge tempo og følge instrukser, men gjennom å gjøre øvelsen basert på positive tilbakemeldinger får alle det til!
«Nå reiser vi til Rhodos! Husk badebukse!»– Gutt,3 år.
Når flyet endelig har landet og alle barna er på sitt feriested går leken sømløst over i frilek. På «Rhodos» er det tid for oppakking av bagasjen, men alle må være med å lytte til hva som er i kofferten. Et av barna ber oss om å sette oss ned med lukkede øyne. Nå er det vår tur til å lytte, gjette og delta.