Elev fra Dahlske videregående vg 1 helse- og oppvekstfag.

Cecilie fra Dahlske skal ha praksis i Nyli barnehage onsdag, torsdag og fredager i uke 1 til og med uke 7. Hun skal være på Solstrålen sammen med Apekattene. Velkommen til henne.