Estetiske opplevelser i hverdagen vår ✨

«Estetikk beskriver Kjær (2018, s19) som noe vi sanser, føler eller fornemmer». Estetisk erfaring er når man bearbeider en estetisk opplevelse, som for eksempel når barn oppdager at snøen lager små krystaller på bakken for det er så kaldt, eller gjennom at vi kan lage små kunstverk med maling på snøen og barna opplever en sansbar erfaring. Estetiske opplevelse får vi alle gjennom sang, lek, bevegelse, konstruksjoner og samtaler. Kjær mener at vi lærer å reflektere over den estetiske gjenstanden eller opplevelsen. Den estetiske erfaringen er da blitt en del av den enkeltes personlige historie (Kjær, 2018, s.24)

Barna på månetoppen har skapt mange nye bilder i sin personlige historie denne uka, noe som skjer kontinuerlig, men hvor ofte vi voksne må våre bevisste på å høre hvordan barna tar de estetiske erfaringene inn over seg. Mandag var vi på tur til tennisbanen, der skapte vi oss en ny estetisk erfaring, ved at barna fikk uttrykke seg gjennom farger i snøen. Vår viktigste rolle som voksne er da å lytte til barnas opplevelse av denne nye erfaringen de har tatt med seg i banken sin.

Ønsker dere en fin uke.