Fakturering Nyli barnehage.

Hei, fra og med neste måned blir det fakturering med KID- det blir stående på fakturaen som egen tekst. Hvis dere  ikke mottar mail med faktura er dere ansvarlige for å etterspørre dette selv.

Det er hengt opp skriv i barnehagen så fra 1.januar 2019 øker prisen for full plass fra 2910 til 2990 kroner +350 kroner i kostpenger. Fra 1.august 2019 øker prisen for full barnehageplass fra 2990 til 3040 kroner pr måned (med forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.)

Hilsen Kirsten