Forskningsundersøkelse

Hei dere!

Deler denne forskningsundersøkelsen på vegne av UiS, og håper dere tar dere tid til å se på den

 

Til deg som har barn i barnehage og deg som arbeider i barnehage!

 

Dette er en vennlig påminnelse.

 

Rett før sommerferien fikk du en lenke til en spørreundersøkelse om arbeidet med tilhørighet i barnehagen. Spørreundersøkelsen inngår i en stor undersøkelse om tilhørighet i barnehage og skole der fem land deltar: Finland, Island, Norge, Sverige og Nederland. Studien støttes av NordForsk og heter ”Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders” (Prosjektnummer 85644).

 

Dersom du allerede har svart på spørsmålene, takker vi deg for at du har vært så vennlig å tatt deg tid til å delta. I så fall kan du se bort fra denne henvendelsen. Men, dersom du ikke har svart på studien, vil vi absolutt oppfordre deg til å svare på spørsmålene og sende dine svar. Det er av stor betydning at så mange foresatte og barnehageansatte som mulig deltar.

 

Svarene dine er veldig viktige for oss. Din opplevelse av arbeidet med tilhørighet i barnehagen kommer til å gi oss sentral kunnskap om praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet, noe som er grunnleggende både for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Tidligere har det ikke vært gjennomført så omfattende studier angående tilhørighet

 

Studien tar ca. 20 minutter og er enkel å fylle ut. Bare følg lenken for ansatte respektive foresatte. 

 

Spørreundersøkelse ansatte https://survey.qut.edu.au/f/193333/1019/

 

Spørreundersøkelse foresatte   https://survey.qut.edu.au/f/193327/32ce/

 

Vi spør ikke etter personlig informasjon av noen slag og alle svar er konfidensielle. Du deltar anonymt og vi vil ikke kunne spore noens individuelle, personlig svar i undersøkelsen. 

 

Nedenfor ligger informasjonen vi sendte ut tidligere i sommer. I lenken får du ytterligere informasjon. 

 

Nok en gang, takk for at du deltar! Vi ser fram til ditt svar på denne viktige studien. 

 

Vennlig hilsen   

Eva Johansson, Professor, prosjektleder

Institutt for barnehagelærerutdanning

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Universitetet i Stavanger 

NO- 4036 Stavanger

Norge

Tel +47 51833613

eva.johansson@uis.no

 

Til foresatte og ansatte


Vi er en internasjonal gruppe med forskere som er interessert i å forstå tilhørighet i barnehage og skole i Finland, Island, Nederland, Norge og Sverige. Denne spørreundersøkelsen er del av en større NordForsk-studie med tittelen “Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders”.  

Denne spørreundersøkelsen har fokus på hvordan ansatte og foreldre ser på barns tilhørighet i barnehagen. Med tilhørighet mener vi hvordan barn (og ansatte) bidrar til prosesser som skaper inklusjon og eksklusjon i barnehagens hverdagsliv. Vi er særlig interessert i hvordan det gis muligheter for at barn får delta i barnegruppen og får erfare tilhørighet, men også hva som kan begrense dette. Et overordnet mål er å få et oversiktsbilde av hvordan de ser på prosesser der tilhørighet/eksklusjon foregår i barnehagen. Det er fire spesifikke forhold som skal undersøkes:

 

 

1) Ansattes perspektiver på mangfold og tilhørighet

2) Ansattes perspektiver på praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet.

3) Foreldres syn på mangfold og tilhørighet.

4) Foreldres syn på praksiser i barnehagen som kan fremme mangfold og tilhørighet.

 

Det er frivillig å delta i denne online undersøkelsen. De som deltar kan velge mellom en norsk eller engelsk versjon.  Forskergruppen følger standarden for etiske retningslinjer, EECERA (European Early Childhood Education Research Association and National agencies). Alle data som blir samlet inn i dette forskningsprosjektet vil bli sikkert oppbevart i samsvar med lover og prosedyrer for sikker data oppbevaring samt de forskningsetiske retningslinjene i hvert deltakerland. Deltakerne og kommunene anonymiseres og alle data vil bli anonymisert. Det er bare forskerne som deltar i dette forskningsprosjektet som vil ha adgang til data. Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale bøker, tidsskrifter, på konferanser og barnehagelærerutdanningene.