Informasjon om stenging av barnehage.

Nyli barnehage holder nå stengt fredag 13.mars til og med torsdag 26.mars. Tiltaket kan bli utvidet. 


Ta kontakt dersom begge foresatte får beskjed fra arbeidsgivere at dere trengs for å opprettholde samfunnskritiske oppgaver og dermed trenger et omsorgstilbud. 
MvhKirsten Løchbrandt92684750


https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-og-skoler/