Informasjon til foresatte i Nyli barnehage- togorden 2019.

Tradisjonen tro så vil Nyli barnehage gå i tog på 17.mai. Det henger plakat på Månetoppen og Solstrålen der dere kan skrive dere på. Barna øver og trener på å synge 17.mai sanger. NB! Husk oppmøte 9.30 ved gamle Liland. Nyli barnehage skal gå nesten først i toget.

Foreldrene er ansvarlige for at det blir et flott tog med syngende barn.

Luregruppa skal gå foran og bytte på å være duskbærere. Christian pappa til Leo Samuel har sagt seg villig til å være fanebærer. se vedlegg togorden INFORMASJON TIL BARNEHAGENE – TOGORDEN 2019 (1)