Ledige barnehageplasser

Foreldre som lurer på å søke barnehageplass i Nyli barnehage er hjertelig velkommen på besøk!

Vi ønsker at foreldre og barn skal få oppleve hverdagen i barnehage, få et inntrykk av hvordan barna har det, og få svar på det de lurer på. Ta kontakt med styrer og pedagogisk leder, Kirsten, og avtal et tidspunkt.
Tlf 37 02 25 53 eller kontakt@nylibarnehage.no

Adressen til barnehagen er Nyli Terrasse 2, Arendal

Denne linken leder til søknad om barnehageplass: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/

Nyli barnehage er en privat barnehage eid av Barbu menighet. Den ligger på Nyli, øst i Arendal, nært opptil Birkenlund og Moltemyr skolekrets.
Det er plass til 45 barn fordelt på to aldersinndelte avdelinger. Barn fra 0-2 år er på Månetoppen, og barn fra 3 til 5 år på Solstrålen.

Psykisk og fysisk helse er områder barnehagen verdsetter. Det er viktig for personalet at hvert enkelt barn blir sett, og at vi kan gi omsorg og trygge rammer. Samtidig ønsker vi at barna er en del av et fellesskap, og får kjenne mestringsfølelse.

Barnehagens uteområde er variert og byr på mange motoriske utfordringer for barna. Det er områder med naturlig kupert terreng, sykkelbane og lekeapparater. Avdelingen for de minste har et eget skjermet uteområde. De benytter seg også av de andre områdene for å stimulere utviklingen.
Nært til barnehagen ligger turområder som brukes aktivt av alle aldersgruppene. De benytter seg også av blant annet Arendal sentrum, biblioteket og Vitensenteret.

Barnehagen har full dekning etter den nye pedagognormen.
Åpningstider: 7.15- 16.30