Måltidsglede

 

Dette er en presentasjon av utviklingsarbeidet vi utfører i Nyli barnehage uke 5-7.  Innlegget er presentert av barnehagelærerstudentene Hege Tresnes-Sjaavaag og Helene Rypestøl.

Hvordan tror dere barna har det når de spiser i barnehagen? Blir ditt barn sett, eller får de delta i den gode samtalen?

Rammeplanen sier at personalet skal gi ditt barn måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse med andre barn under måltid. 

Helene og jeg har fått observere måltidene på Solstrålen. Det vi så gjennom første uke var et personal som har en god relasjon til deres barna. Vi opplever at kjemien personalet har seg imellom er positiv, og det smitter over på barna. De har barna i fokus gjennom hele dagen

Rammeplanen tar opp samtaler og fellesskapsfølelse under måltid. Det har kommet tydelig frem i observasjonene vi har gjort at personalet er bevisste på sine verdier. De har gode samtaler og ser viktigheten med samtalene som barna har seg i mellom. Hvis barna har innspill som de voksne blir invitert til å delta i, så intoner de seg på samtalen og får gjerne flere barn deltakende. Personalet innbyr til gode samtaletemaer, hvor de utvider barnas egne interesser og hjelper med å dra temaet videre.

Det betyr ikke at barna må være deltakende i samtaler under hele måltidet, siden dette er en rutine for at de skal spise. Men vi opplever at personalet beholder en ro i barnegruppa, som gir mulighet for små samtaler. De kan velge å delta underveis, eller spise først og være deltakende når de er ferdig. Vi opplever også at personalet tar seg tid for gode samtaler etter at de fleste har gått fra bordet.

Gjennom oppstarten av vårt utviklingsarbeid så følte vi at vi ikke hadde noe spesifikt tiltak å komme med. Men personalgruppa selv gav oss noen områder som de ønsket å bli enda bedre på. Vi valgte å sette i gang ett par små tiltak, slik at overgangene fra samling til måltid kan bli roligere.

Vi håper at små endringer og økt bevistgjørelse av personalet kan føre til at personalet og barna får en bedre opplevelse av måltidet