Månedsbrev og månedsplan mai 2018- Solstrålen.

Hei kjære barn og foreldre. Mai måned er i gang og vi gleder oss til mange fine dager. Nyli barnehage skal gå i 17.mai toget i byen, nærmere informasjon om dette kommer snarest.

Barna vil få utdelt ark med sanger slik at de kan øve hjemme også. Det er foreldrenes ansvar med 17.toget og vi håper så mange som mulig stiller. Nyli barnehage hei, hei ingen barnehage er som deg.månedsplan mai 2018Mai 

Vårlig hilsen fra personalet.