Mobbing i barnehagen

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Viser til kommunens beredskapsplan mot mobbing: Mobbing i barnehagen

 

 

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.