Naturvev

Veve prosjekt med jentene i krokodillegruppa

I dag har studentene laget naturvever av pinner, og benyttet gjenbruksmaterialer til å la jentene på krokodille gruppa veve.  Fokuset lå på veve teknikk, hvor barna måtte dra plast remsene over og under trådene i veven, og rundt pinnene på enden. VI utforsket de forskjellige fargene og plastikk som materiale, kombinert med lodne piperensere for å skape et multimodalt uttrykk.  Jentene fikk øvd seg på å knytte sammen remsene til en lengre tråd, og vi snakket om forskjellen på å veve med plastikk og piperensere, hvilken tekstur disse hadde, og hvordan utrykket endret seg og ble mer fargerikt når vi benyttet piperenserne.  Dette prosjektet var inspirert av Ann-Hege Lorvik Waterhouse, da plastposer har mange transformasjonsmuligheter og er et spennende og lett materiale å arbeide med som lar seg manipulere. Poser kan fås i alle farger, størrelser og tykkelser, både med og uten motiv, og disse hadde vi klippet opp i remser i forkant. Slik som Waterhouse utdyper, vil ulike teknikker og bearbeidingsmåter av plastpose gi ulike uttrykk, og er lett å manipulere og forme for små hender.  I et skapende arbeid med gjenbruk, transformasjon og bærekraftig utvikling, vil barn få mange erfaringer og en utvidet forståelse av viktige mekanismer i natur, kunst og samfunn. Dette prosjektet kombinerte pinner fra naturen, plastposer som gjenbruksmateriale til å skape et kunstverk basert på veve teknikk. Plastikk er et økende problem i verden, og et lite brukt materiale i formings arbeid, men egner seg utrolig godt til dette da det gir en annen tekstur enn papir og maling, som er et viktig virkemiddel i en skapende prosess. For å kunne skape en bærekraftig framtid, må dagens barn lære å forholde seg innovativt og kreativt til utfordringen av økende mengder avfall, og det å benytte plastposer som et nytt materiale og en ressurs for skapende virksomhet var både gøy og spennende.