Nyli barnehage skal være en oase i hverdagen for barn, foreldre og ansatt

Et nytt og spennende barnehageår er i gang og vi vil ønske alle hjertelig velkommen! Nyli barnehage er en privat barnehage som ligger på Nyli i Arendal øst. Vi har plass til 45 barn, og har en stabil personalgruppe. Personalgruppa består av 6 pedagoger, 3 barn og ungdomsarbeidere og barnehagemedarbeidere.

Barnehagen er eid av Barbu menighet og den nærmeste naboen er menighetshuset. Barnehagen har et flott uteområde som innbyr til lek og moro, med Lysløypa og Solåsen i nærområdet. Sykkelløypa blir flittig brukt. Det er lov å ha med seg sykkel og hjelm hver dag. Trafikksikkerhet er viktig å lære seg i tidlig alder.

Nyli barnehage er en menighetsbarnehage, og er eid av Barbu menighet. Styret er barnehagens øverste administrative ledd, og består av en representant blant foreldrene, to fra menigheten og en fra de ansatte. Styrer sitter i styret, men uten stemmerett. I tillegg til Styret, har barnehagen et Foreldreråd (bestående av alle foreldre) og Samarbeidsutvalg. Dette er organer som er opprettet i henhold til Barnehageloven.

Nyli barnehage har to avdelinger. Månetoppen er for de minste barna fra 1 til 2 år, og Solstrålen for 3-6 åringene. Avdelingene har hvert sitt uteområde, men vi besøker hverandre slik at alle er godt kjent i barnehagen. Denne planen er en årsplan for hele barnehagen. I årsplanen vil dere finne diverse informasjon om hva og hvordan vi jobber i Nyli barnehage. Der vil dere også finne en årskalender med datoene for spesielle anledninger. I tillegg lager pedagogogene månedsplaner og et informasjonsskriv hver måned. Dette blir lagt ut på vår hjemmeside: www.nylibarnehage.no. Se også vår Facebook side.

MER OM NYLI BARNEHAGE
ÅRSPLAN