Nyli barnehage vedtekter.

Barbu menighet fastsetter disse vedtekter for Nyli barnehage i medhold av barnehageloven av 01.01.06 Jfr. også forskriftene til denne. Vedtektene gir generelle bestemmelser om driften av barnehagen.IMG_0439Dersom det takkes ja til plass i Nyli barnehage godtar man samtidig Nyli barnehage sine vedtekter og betalingsreglement. Se vedtektene her VEDTEKTER 2016.