Praksis i Nyli barnehage høsten 2018.

Det er 3 elever som studerer til å bli barne- og ungdomsarbeider som skal ha praksis i Nyli barnehage denne høsten:

Mandag skal Chalotte Nicolaysen ha praksis frem til jul. Hun går på fra Åmli videregående skole.

Torsdag skal Saki Heidari ha praksis frem til sommeren. Han går på Sam Eyde videregående skole.

Fredag skal Maria ha praksis frem til jul. Hun går på Sam Eyde videregående skole.

Varmt velkommen til dem alle.