Redusert foreldrebetaling pr 01.02.2021.

Kjære foresatte, som dere ser vedlagt har Arendal kommune vedtatt å sette ned foreldrebetalingen med 500 kroner per barn fra 1.februar 2021. Nyli barnehage følger som vi alltid har gjort kommunens foreldrebetalinger og følgelig reduserer vi også fra 1.februar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at hvis kommunen skulle endre dette tilbake vil vi også gjøre det.

Med vennlig hilsen Kirsten Løschbrandt, styrer.

Vedlegg.

. 17.12.2020 vedtok Arendal bystyre: «…Det gis en rabatt på foreldrebetalingen på kr 500 pr barn pr måned i kommunale barnehager. Hensikten er å legge til rette for rasjonell barnehagedrift. Dette ventes å gi kommunen ca. 2,75 millioner i årlige mindreinntekter, men vil i neste omgang bidra til reduserte overføringer. Innføres fra 1.februar 2021….»

Statsforvalteren i Agder har fattet følgende vedtak:

Arendal kommune sitt vedtak om beregning av sats for tildeling av tilskudd til de private barnehagene i Arendal kommune datert 3.11.2020 stadfestes.


Da innføres rabatt på foreldrebetalingen på kr 500 pr barn pr måned i kommunale barnehager fra 1.2.2021.

[Akom_logo_uten-ramme.jpg]
Vennlig hilsen

Roar Aaserud
Kommunalsjef
Barn, unge og familier