Retningslinjer for syke barn

Generelt sett så er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet skal være hjemme eller ikke. Barnet bør være friskt nok til å kunne delta i barnehagens aktiviteter. Barnet skal også være feberfritt.


Her er noen av de vanligste sykdommene og retningslinjer vi har ved sykdom i Nyli barnehage. For mer utfyllende info, se folkehelseinstituttet.

 

Feber

Barns normale temperatur varierer. Temperaturer som er mer enn 37,5° på morgenen, og 38° på ettermiddag/kveld regnes som forhøyet temperatur, og trenger hvile. Barn med feber må holdes hjemme til det er feberfritt, og en feberfri dag.

img_1416

Oppkast og diare

Smittefaren er størst mens barnet har symptomer med oppkast og diare, og barnet må holdes hjemme i denne perioden. Barn med oppkast/diare skal holdes hjemme 48 timer etter siste symptom. God håndhygiene er viktig for å forebygge smitte spredning.

img_1409

Øyekatarr

Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. (Folkehelseinstituttet)

 

Forkjølelse

Det er barnets allmenntilstand som avgjør når barnet kan i barnehagen.

 

Vannkopper

Barnet kan gå i barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

 

Influensalignende symptomer

Barnet kan i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

 

Hodelus

Barnet kan vende tilbake når behandling er igangsatt.

img_1407