Samarbeid prosjekt med kunstnerisk uttrykk

Kjære foresatte

Vi studenter har fått gleden av å gjøre mange aktiviteter med barna her i avdelingen. En av aktivitetene var å male, klippe og lime et stort tre. Målet var at barna skulle oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk og at de skulle oppleve å samarbeide med andre. I rammeplanen står det at vi i barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ulike ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Vi skal sammen med barna utforske og ha skapende aktiviteter.

I Same uken leste vi om et samisk eventyr som vi dramatiserte. Her var barna med å lage rekvisitter som ble brukt under dramastykket. I formingsaktiviteten sammen med barna lagde vi et stort tre som ble brukt til en av rollene i dramastykket, samtidig lagde de ulike frukter som skulle henge på treet.

Vi brukte forskjellige materialer, som pensel, ruller, lim, saks og maling. Hele luregruppen samarbeide med å male hele treet, de klippet og limte frukter som skulle være på treet. Det virket som alle storkoste seg, de var spente på hvordan treet skulle utvikle seg til å bli.

Med vennlig hilsen Ka mwee paw Moo