Skjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Hei kjære foreldre. Vedlagt følger skriv fra Arendal kommune med informasjon om hvordan søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019.

Søknadsfrist er 15.juni for å få innvilget søknaden. Det kan søkes hele gjennom hele året, vedtaket vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt. Red. foreldrebetaling og gratis kjernetid pr 25.04.2018