Snørrete barn i barnehagen.

Jeg videresender informasjon fra Lene Vaaje Hansen.

Hilsen Kirsten Løschbrandt

Emne: Snørrete barn i barnehagen

Hei,
Sitter akkurat og følger med på et webinar i regi av Folkehelseinstituttet for kommuneleger .
Her sies det at det i løpet av dagen vil komme nye, presiserte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for skoler/SFO/ barnehager.
Der vil det blant annet sies noe om at barn som har kun neseforkjølelse som varer over to døgn, anbefales å testes for covid-19. Dette for å evt oppdage sykdomstilfeller med milde symptomer.

Derfor – hvis bare snufs/snørr/neseforkjølelse, hold barnet hjemme hvis det også er i dårlig allmenntilstand, har feber, hoste eller andre luftveissymptomer. Er situasjonen uforandret etter 2 dager, ta kontakt med fastlege for vurdering av evt test.

Vanskelige vurderinger, det har jeg full forståelse for.

Jeg skal få videresendt lenke når jeg vet hvor det publiseres!

[Akom_logo_uten-ramme.jpg]
Med vennlig hilsen

Lene Vaaje Hansen
Seniorrådgiver, smittevern og miljørettet helsevern