Solstrålen – Apekattene – Collage

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna får ta i bruk nye teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk … Og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.» Rammeplanen for barnehagen 2017

Mandag 26. oktober lagde Apekattene collage sammen med Helene (Student fra UiA). Nå er det høst og barna kunne selv velge mellom ulike typer blader og trær som de skulle fylle inn med ulike høstfarger. Collage er en type teknikk der man leker seg med ulike typer revet papir og limer dette sammen til et nytt bilde.

Ann-Hege Waterhouse er lektor innen forming og hun mener det viktig at barn får sanselige opplevelser med papirmaterialer og ulike teknikker, slik at barna kan utforske flere sider der materialet tas i bruk. I aktiviteten collage får barna kjennskap med ulike typer papirer, blant annet kartong, tapet og silkepapir. Når barna får ulike erfaringer med malerialer dannes det et grunnlag for videre læring i møte med papir og andre materialer.

Waterhouse skriver også at papir egner seg godt til mengdetrening, siden papir er lett tilgjengelig. Barna får utforske ulike måter å bruke materialet og de øver seg i å beherske ulike redskaper og teknikker. Når barna skal gjøre collage brukes det små finmotoriske bevegelser når de skal ta papirbiter og lime på arket.

Beskrivelse: Et bilde som inneholder mat, bord, bolle, tallerken

Automatisk generert beskrivelse