Sommerfest 8.juni 2016.

Samarbeidsutvalget har hatt møte i dag og har bestemt at sommerfesten til Nyli barnehage blir 8.juni. Sett av datoen allerede. Foreldrene til Luregruppa er ansvarlige for gjennomføring av denne festen.