Trafikksikkerhet ved levering og henting i barnehagen.

En sterk oppfordring fra foreldrerepresentantene og barnehagen er å vise aktsomhet i bringe og hentesituasjonen. Det er viktig å rygge bilen på plass og er det fullt på parkeringsplassen så parker nede.

Alles barn er alles sikkerhet. Det er meldt snø og det er  glatt. Porten må lukkes og ingen biler skal stå på tomgang. På forhånd takk.