Trenger du barnehageplass?

Nyli barnehage er en privat barnehage eid av Barbu menighet. Den ligger på Nyli, øst i Arendal, nært opptil Birkenlund og Moltemyr skolekrets.

Det er plass til 45 barn fordelt på to aldersinndelte avdelinger. Barn fra 0-2 år er på Månetoppen, og barn fra 3 til 5 år på Solstrålen.

Det er viktig for personalet at hvert enkelt barn blir sett, og at vi kan gi omsorg og trygge rammer. Samtidig ønsker vi at barna er en del av et fellesskap, og får kjenne mestringsfølelse.

Barnehagens uteområde er variert og byr på mange motoriske utfordringer for barna. Det er områder med naturlig kupert terreng, sykkelbane og lekeapparater. Avdelingen for de minste har et eget skjermet uteområde. De benytter seg også av de andre områdene for å stimulere utviklingen.

Nært til barnehagen ligger turområder som brukes aktivt av alle aldersgruppene.

Barnehagen har full dekning etter pedagognormen. Åpningstider: 7.15- 16.30.

Søknad om barnehage gjøres hos Arendal kommune.

Dersom dere ønsker å vite mer, ta gjerne kontakt med styrer Kirsten Løschbrandt. Tlf 37 02 25 53 eller kontakt@nylibarnehage.no